door © brusselnieuws.be

Groen vindt dat de VGC zelf schoolplaatsen moet bijcreëren. “In het regeerakkoord staat dat elk kind dat naar een Nederlandstalige school wil, daar ook een plaats moet vinden.”

Zondag bleek dat het plaatstekort in het Nederlandstalig basisonderwijs nijpend blijft. Ruim de helft van de aangemelde leerlingen heeft nog geen plaats.

Oppositiepartij Groen vindt dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dan maar zelf initiatief moet nemen.

“De VGC voorziet in haar regeerakkoord dat elk kind dat naar een Nederlandstalige school wil, daar ook een plaats moet vinden”, zegt Bruno De Lille, voorzitter van de commissie Onderwijs in de VGC-raad.

Gevaarlijk hellend vlak
“We zien dat ze dat vandaag niet waar kan maken. De VGC, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, moet dan ook nu even tijdelijk als inrichtende macht optreden en zelf scholen bouwen. Later kan ze ze dan overdragen aan één van de netten maar zo kunnen we snel voor nieuwe plaatsen zorgen.”

De Lille herinnert er ook aan dat elk kind bij wet recht heeft op onderwijs in de taal naar keuze.

Als de overheid haar verplichtingen niet meer nakomt, begeven we ons volgens De Lille op een gevaarlijk hellend vlak. “Het is dan ook ontstellend om vast te stellen dat we ons neerleggen bij het feit dat we blijkbaar niet in staat zijn om voor voldoende scholen te zorgen. We spelen hier met de toekomst van onze kinderen én met de toekomst van Brussel.”

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/groen-wil-dat-vgc-zelf-scholen-bouwt