Persbericht Groen

Groen reageert op de resultaten van een bevraging in het kader van de Brusselse Staten-Generaal Verkeersveiligheid, waaruit onder andere blijkt dat driekwart van de Brusselaars zich kan vinden in een lagere snelheid om de verkeersveiligheid te verhogen.

“Het onderzoek van de Brusselse Staten-Generaal Verkeersveiligheid is duidelijk: driekwart van de Brusselaars wil een lagere snelheid om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit laat zien dat het draagvlak voor snelheidsbeperkingen in het gewest heel groot is; wij roepen daarom de Brusselse regering op om nu eindelijk een zone 30 in te voeren voor de lokale wegen in het gewest”, zegt Brussels Parlementslid Bruno De Lille.

In het voorjaar al stelden Groen en Ecolo dit voor, maar dat werd verworpen in het Brussels Parlement. “Het Gewest heeft toen de boot gemist om werk te maken van een gecoördineerd beleid om meer zones 30 in te voeren, en daarmee voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid te zorgen. Staatssecretaris Bianca Debaets zegt nu dat ze altijd voorstander is geweest van een veralgemeende zone 30 in Brussel; laat de regering dan hier daadwerkelijk werk van maken en de kans aangrijpen om levens te redden”, besluit De Lille.

20 NOVEMBER 2018

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement