door AD © Brussel Deze Week

“We moeten niet zomaar de Rotterdamse voorbeelden kopiëren,” zegt Brussels parlementslid Annemie Maes, “maar het zou zonde zijn mochten we niets moois met de Citroënsite doen. Net zoals de modernistische architecten ideeën uitwisselden, kijken we als stadspartij graag naar andere steden met een gelijkaardige bevolkingsmix. Museum allemaal goed en wel, maar er zijn ook nog andere noden en het zou mooi zijn via tewerkstellingsprojecten de buurt te activeren.”

“Luister eens naar de experts,” is wat parlementslid Arnaud Verstraete de Brusselse regering van Rudi Vervoort (PS) aanraadt, “die tijdens het debat van Ecolo en Groen in het Kaaitheater de Van Nelle-fabriek en de RDM-Campus naar voren schoven als voorbeelden voor de toekomstige Citroëngarage. Net als in Rotterdam staan er in Brussel veel panden leeg die Groen graag bewaard ziet om ecologische en economische redenen, om nog maar van de charme van de stad te zwijgen. Een Japanse toerist neemt tijdens een tussenstop in Rotterdam gauw een taxi om de Van Nelle-fabriek te bezoeken, maar ook de Citroëngarage op een plek waar je Brussel binnenrijdt is een gebouw met een zeer grote herkenbaarheid. Binnen zie je door de hellende vlakken over de hele lengte van de Citroënateliers het westen van Brussel steeds in een ander perspectief. Het zou net zoals op de RDM-Campus een plek voor start-ups en scholen kunnen zijn, maar ook voor o.a. crèches, congresruimtes, fuif- en repetitiezalen.”

Hoeveel oppervlakte aan platte daken er is in Brussel weet parlementariër Bruno De Lille niet, maar dat er een enorm potentieel moet zijn, is duidelijk: “We zouden ook nieuwbouw voordeliger kunnen belasten als ze een structuur voor een groendak voorzien. Het kan zelfs iets zijn om als gebouw mee uit te pakken: in het Schieblock er is geen onverhuurde ruimte meer. Net zoals Rotterdam is Brussel een doorstroomstad, ook tijdelijke oplossingen moeten kunnen, iets waarvan Brussel precies schrik heeft. Braakliggende gronden een paar seizoenen cultiveren, of als de grond te slecht is, er bomen planten om de grond te saneren. En daar dan gewoon goed over communiceren, van het transparante beleid van Rotterdam kan Brussel nog leren.”