Persbericht Groen

Voor Brussel zijn er een aantal grote valkuilen in de nieuwe inschrijvingsregels die Vlaams Minister voor Onderwijs Crevits vandaag aankondigde, zeggen Bruno De Lille fractievoorzitter van Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid in het Vlaams Parlement. “Zonder de juiste randvoorwaarden, zal er meer segregatie naar taal en naar kansarmoede komen.” zeggen beide parlementsleden.

Dat er eenzelfde datum komt voor alle scholen in Brussel en Vlaanderen is een goede zaak. Ook het behoud van een centraal aanmeldingssysteem is goed.

Scholen zullen echter voortaan niet meer verplicht zijn een bepaald percentage kansarmen op te nemen. Dat omvat een risico voor de mix in de scholen. Elke Van Den Brandt: “De Nederlandstalige Brusselse scholen zijn de laatste jaren steeds gemengder geworden. Het is jammer dat dat systeem nu losgelaten wordt. Kansarme en kansrijke kinderen horen samen op school, dat is voor iedereen een verrijking. We willen geen tweeklassensysteem”.

Het optrekken voor de voorrang voor Nederlandstaligen van 55 naar 65 % houdt ook een aantal risico’s in, vooral omdat men enkel kijkt naar de taal van de ouders in plaats van de taal van de kinderen.

Bruno De Lille: “Een kind van 12 met anderstalige ouders, dat al sinds de kleuterschool in het Nederlands naar school gaat, wordt niet als Nederlandstalige aanzien. Het zal pas in aanmerking komen in het secundair nadat zijn klasgenootjes van Nederlandstalige ouders een plaats op school krijgt. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.”

Groen roept al jaren op om naar het taalniveau van het kind te kijken, in plaats van de ouders. Over deze vraag van Groen (gesteund door VLD en CD&V in Brussel) om leerlingen die basisonderwijs in het Nederlands volgen ook in de voorrangsgroep op te nemen, horen we niets. Dat doet ons vrezen dat alles bij hetzelfde blijft en men ook hier een onderscheid gaat maken tussen de ‘echte’ Nederlandstalige kindjes in de klas en hun klasgenootjes uit het basisonderwijs die blijkbaar nooit genoeg inspanning kunnen doen.

De enige echte oplossing volgens de groenen is meer scholen voorzien. Het scholentekort in Brussel blijft hoog. Ondanks de investeringen, werden ook dit jaar weer honderen kinderen geweigerd aan onze scholen. Zolang je schaarste verdeeld, is ieder inschrijvingssysteem gedoemd te mislukken.

De grondwet zegt dat de Gemeenschappen ervoor moeten zorgen dat elk kind goed onderwijs kan volgen en dat in de taal die het zelf wil. In Brussel worden de laatste jaren elk jaar honderden kinderen de toegang geweigerd tot het Nederlandstalig onderwijs omdat er niet genoeg scholen zijn. Veel van die kinderen komen uit gezinnen waar thuis noch Nederlands noch Frans gesproken wordt.

Bruno De Lille en Elke Van den Brandt (Groen): “Toch hebben zij recht op goed onderwijs en het is in het belang van de Nederlandstalige Brusselaars dat velen van hen het Nederlands en onze cultuur leren kennen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Gemeenschap enerzijds niet genoeg inspanningen doet om voor elk Brussels kind dat dat wil een Nederlandstalige school te voorzien en anderzijds de afstand tussen de kinderen met Nederlandstalige ouders en die met anderstalige ouders opnieuw groter dreigt te maken.”

7 SEPTEMBER 2018

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen
Vlaams Parlement