door © brusselnieuws.be

Groen en Ecolo maken vanuit de oppositie de balans opvan het eerste jaar van de regering-Vervoort II. Het gebrek aan visie staat voor de groenen voorop.

De herfinanciering van Brussel heeft extra geld opgeleverd. De groenen betreuren dat dat niet gaat naar de “sociale en ecologische uitdagingen waar Brussel voor staat.”

Die financiële middelen raken in de ogen van Groen en Ecolo versnipperd aan “allerlei verschillende projecten en vreemde budgettaire keuzes.” Ze noemen hier bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe Eurostadion. Plannen om de werkloosheid aan te pakken, om autoverkeer te verminderen of luchtkwaliteit te verbeteren worden aangekondigd, maar daar blijft het bij. Er komt in veel gevallen geen budget of uitvoeringsplan.

Groen en Ecolo noemen nog een aantal specifieke voorbeelden: initiatieven rondom groene economie vallen onder Minister van Leefmilieu, in plaats van Werk en Economie. “Dit zegt veel over de manier waarop deze regering naar ecologie kijkt: als een niche, weliswaar sympathiek maar anekdotisch.”

Ook bij de manier waarop staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) haar dossiers tegemoet treedt klinken kritische geluiden: “Welk Gelijke Kansen-beleid, waar is de Ontwikkelingssamenwerking? Waar is het beleid Dierenwelzijn?”

(…)

Op het gebied van mobiliteit ontbreekt volgens de ecologisten een overkoepelende visie: Pascal Smet (sp.a) kiest voor extra parkings in het centrum en een verbreding van de Ring; zaken die meer autoverkeer aantrekken. Tegelijkertijd zorgt hij voor afgescheiden fietspaden, iets dat de groenen ondersteunen. Smet wijst er bij tvbrussel op dat er onder meer met de afbraak van het Reyersviaduct nu echt dingen gebeuren, in tegenstelling tot de vorige legislatuur.

De groenen besluiten: “De minister-president lijkt te schipperen tussen de belangen van teveel groepen en hakt geen knopen door. Maar om je ambitie te kunnen waarmaken, moet er wel iemand met een duidelijke visie op Brussel aan het stuur zitten.”

Hier vind je het hele artikel: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/groenen-na-jaar-vervoort-regering-mist-visie