door rdc © BELGA / BRUZZ / De Standaard

Groen en Ecolo zijn teleurgesteld dat hun voorstel voor een algemene zone 30 in het Brussels Gewest, in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement verworpen werd.

‘Dit is echt een gemiste kans’, betreurt Groen-fractileider Bruno De Lille. ‘Ons voorstel had voor meer verkeersveiligheid en minder verkeersdoden in heel Brussel kunnen zorgen. Net nu verschillende Brusselse gemeenten terecht werk maken van meer zones 30, mist het Gewest de boot om dit gecoördineerd aan te pakken.’

Enkel de groenen stemden voor hun eigen voorstel van decreet. Open VLD, CD&V en telkens één lid van DéFI en PS onthielden zich. MR en de rest van de meerderheid stemden tegen.

De groenen wijzen erop dat Brussel het enige gewest is waar het aantal letselongevallen en gewonden niet structureel afneemt. ‘Een voetganger of een fietser die wordt aangereden door een wagen aan 50 kilometer per uur heeft maar één kans op twee om het te overleven. Bij 30 kilometer per uur brengt de voetganger of de fietser het er in meer dan 9 op 10 gevallen levend van af.’

Levens redden

Voor Céline Delforge (Ecolo) is het dus geen discussie over sneller of trager rijden, ‘het is een debat over levens redden’. ‘Bovendien zorgt de verlaging van de snelheidslimiet voor een meer aangename stad: er is minder lawaai en het is goed voor het milieu. Het verbetert zelfs de doorstroming van de wagens en het openbaar vervoer.’

‘Waar het zinvol is en veilig kan, voorzien we wel de mogelijkheid om nog altijd aan 50 kilometer per uur te rijden. Maar we wilden de logica omdraaien: het verkeer moet zich aan de Brusselaars aanpassen en niet omgekeerd’, vult De Lille aan.

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20180417_03467306?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed