door © BELGA / BRUZZ

De Raad van State heeft geen bezwaren tegen het invoeren van een onverenigbaarheid voor Brusselse parlementsleden die de functie van burgemeester en schepenen uitoefenen.

Zo blijkt uit het voorlopig advies op amendementen die Open Vld, N-VA en CD&V hebben ingediend op het decumulvoorstel van groenen, socialisten en DéFI. Dat voorstel werd in commissie goedgekeurd, maar zal in de plenaire niet de vereiste meerderheid aan Nederlandstalige kant krijgen.

Na een pauze van één maand volstaat een meerderheid van één derde, maar dat ligt communautair erg gevoelig. Groen-fractieleider Bruno De Lille wil desondanks toch doorgaan en vraagt dat parlementsvoorzitter Charles Picqué de tekst op de agenda van de plenaire zitting brengt.

Het decumulvoorstel dat in commissie goedgekeurd werd, voert een decumul in voor burgemeesters en schepenen met een mandaat in het Brussels, Vlaams of Europees Parlement of de Kamer.

Open VLD, CD&V en N-VA liggen dwars

Open Vld, CD&V en N-VA – samen goed voor tien van de 17 Nederlandstalige zetels – zijn het daar niet mee eens. Omdat het voorstel de gemeentewet wijzigt, is een gewone meerderheid én een meerderheid in de twee taalgroepen nodig. Is die er niet in één van de taalgroepen – in de praktijk de Nederlandstalige -, dan volstaat na een afkoelingsperiode van een maand een meerderheid in het hele parlement en een derde van de stemmen in de taalgroep waar geen meerderheid was.

Open Vld, N-VA en CD&V dienden daarom amendementen in om het voorstel van ordonnantie om te vormen tot een voorstel van bijzondere ordonnantie. Zo zou er een onverenigbaarheid worden ingevoerd voor Brusselse parlementsleden met de functie van burgemeester of schepen.

De drie partijen vroegen het advies van de Raad van State waardoor de plenaire behandeling meteen uitgesteld werd. Dat advies is er nu in een voorlopige versie, want nog niet vertaald. De Raad stelt dat de piste van de bijzondere ordonnantie kan bewandeld worden, maar indien die aanpassingen aan een andere tekst aanbrengt, zou dat best niet gebeuren aan een wettekst waarvoor een andere meerderheid voor de totstandkoming geldt, zoals de gemeentewet. De Raad suggereert de bijzondere wet van 12 januari 1989.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/politiek/groenen-vragen-snelle-agendering-decumul-2018-05-19