Vrijdag discussieerden heel wat mensen op Twitter over ‘Bruno De Lille die bewust de verkeerslichten op de Keizer Karellaan slecht zou afstemmen om de pendelaars te pesten en files te creëren’.

Om alle misverstanden uit de wereld te helpen: dit klopt niet. Noch ikzelf, noch minister Grouwels (de bevoegde minister), noch de Brusselse administratie hebben ooit bewust files willen creëren. Integendeel, ik heb enkele weken geleden net een mobiliteitsplan (Iris2) voorgesteld dat er voor moet zorgen dat de Brusselse mobiliteitsknoop eindelijk opgelost geraakt.

Wat was er wel aan de hand? Sinds enige tijd lag blijkbaar een technisch defect (te wijten aan enkele verouderde computers die de lichten aansturen) aan de basis van de slechte synchronisatie. Volgens de bevoegde diensten zal de storing na de herfstvakantie hersteld zijn. ‘s Ochtend zal er dan een groene golf zijn voor de automobilisten die de stad inrijden en ‘s avonds één voor het verkeer dat de stad verlaat.

Het idee om enkele verkeerslichten op de laan af te schaffen, lijkt me minder vanzelfsprekend. Het zou misschien wat tijdswinst beteken voor de pendelaars maar er liggen ook twee drukbevolkte woonwijken met heel wat winkels en zelfs een grote school naast de laan. Het moet voor de bewoners van die wijken natuurlijk wel mogelijk zijn de laan op een veilige manier over te steken en dat kan daar alleen maar met lichten.

Ook de vrije busbaan op de Keizer Karellaan blijf ik verdedigen. Het klopt dat we op die manier wat plaats afnemen van de auto maar willen we dat het openbaar vervoer een snel en comfortabel alternatief voor die auto wordt, dan moeten we die bussen en trams ook de plaats durven geven die ze daarvoor nodig hebben. Zo kunnen heel wat meer mensen het openbaar vervoer nemen wat ervoor zal zorgen dat ook voor de automobilisten het rijden een stuk vlotter zal verlopen.

Je merkt het: ik voer een mobiliteitsbeleid dat ervoor zorgt dat alle verplaatsingsmiddelen in Brussel de plaats krijgen die ze verdienen. Zo worden openbaar vervoer, fiets, stappen en de auto optimaal op elkaar afgestemd en komt Brussel weer in beweging.

Bruno De Lille (Groen!) is Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit