realisatieafbeelding10REALISATIE #10 Het Voetgangersplan, een Belgische primeur

Om van Brussel een stad te maken op maat van voetgangers, hebben we een Voetgangersplan opgesteld. Een primeur voor België. Het plan dat door de Brusselse regering werd go
edgekeurd, bevat 10 criteria (GO 10) die als richtsnoer zullen gebruikt worden bij de (her)aanleg van alle openbare ruimte. We besteden daarbij heel veel aandacht aan het fysieke comfort van de voetgangers: de kwaliteit van voetpaden moet veel beter en mensen met een beperkte mobiliteit zullen maatgevend zijn voor het ontwerp van die openbare ruimte. Ook aan de veiligheid werken we: daarvoor willen we bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid van het overige verkeer verlagen. Bovendien zullen we ook zoveel mogelijk oversteken aanpakken: die moeten kort zijn en daar liggen waar de voetganger spontaan oversteekt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt intussen de gemeenten om hun voetgangersinfrastructuur te verbeteren. Ze kunnen met de financiële steun van het Gewest een analyse laten maken van de toegankelijkheid van hun straten en pleinen. Een expertenbureau maakt een kadaster op dat aangeeft welke infrastructuur toegankelijk is en welke voor verbetering vatbaar is. Vervolgens stelt het bureau een hele resem maatregelen voor en maakt het een raming van het budget. Zo kan de gemeente bij alle toekomstige werken aan de openbare ruimte, rekening houden met de aanbevelingen en echt toegankelijk worden voor alle voetgangers. De methode wordt vandaag toegepast in een aantal Franse steden en levert er zeer positieve resultaten op.