Persbericht Groen – ECOLO

De twee groene initiatiefnemers van het werkt / ça marche, voormalig minister Evelyne Huytebroeck (ecolo) en staatssecretaris Bruno De Lille (groen) reageren verbaasd en erg ontgoocheld op de beslissing van de huidige regering om de subsidies voor ça marche/het werkt te stoppen.

We zijn op het zachtst gezegd teleurgesteld dat een programma, dat als doel had jongeren over de taalgrenzen heen te verbinden, zonder evaluatie en zonder enig alternatief zomaar aan de kant wordt geschoven”, reageren De Lille en Huytebroeck samen.

Het samenwerkingsplatform kwam er op vraag van de Brusselse jeugdsector die vaststelde dat de Brusselse jongeren zich niet meer in twee gemeenschapshokjes wilden laten duwen. Om jeugdwerkers over de taalgrenzen beter met elkaar te laten samen werken, om beter te kunnen inspelen op de noden van de Brusselse jeugd was zo’n platform nodig. Dat de bevoegde ministers daar nu het nut niet meer van inzien is erg. Vooral voor het Brusselse jeugdwerk, dat vragende partij was voor een zeer verregaande samenwerking.

Samenwerking is vanzelfsprekend voor jeugdwerk, want jongeren zijn niet anders jong in het Frans, Nederlands of welke andere taal dan ook. Projecten als het werkt/ ça marche geld ontnemen is eigenlijk zeggen dat samenwerking niet loont. Een fout signaal in moeilijke tijden. Zeker voor de Brusselse jeugd. Want zij hebben die samenwerking nodig”, zeggen Groen en Ecolo.

Ook volgens mensen uit het Brusselse jeugdveld zelf is dit een zeer vreemde en ondoordachte beslissing. Het werkt / ça marche verwachtte net te kunnen uitbreiden omdat de lopende projecten succesvol waren en de vraag naar nieuwe initiatieven zeer groot was. Met het opdoeken van dit samenwerkingsproject, zonder dat er ook maar enig concreet alternatief klaarligt, laat men deze organisaties en jongeren in de kou staan. Men heeft de mond vol over het creëren van een Brussels gemeenschapsgevoel maar als er actie moet volgen, dan geeft men niet thuis.

Contact:

Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels parlement
Evelyne Huyttebroeck, parlementslid Ecolo in het Brussels parlement

Ça (ne) marche (plus) / Het werkt (niet meer)

Les deux initiateurs écologistes du programme de jeunesse « ça marche/het werkt » , les précédents ministres de la jeunesse Evelyne Huytebroeck (ECOLO) et Bruno De Lille (GROEN) s’étonnent et s’insurgent contre la décision des actuels gouvernements de cesser tout financement du programme «ça marche/het werkt».

«Nous sommes stupéfaits de constater qu’un programme qui avait pour objectif de créer du lien entre les jeunes au-delà de la frontière linguistique et des questions communautaires est ainsi balayé sans aucune évaluation ou proposition alternative» réagissent les deux actuels députés bruxellois.

Cette plateforme de collaboration s’était constituée en 2010 à partir de la volonté de travailler ensemble à Bruxelles, associations de jeunesse francophones et néerlandophones, afin d’éviter de se replier chacune dans sa communauté linguistique. Il était évident dans une région bilingue comme Bruxelles de promouvoir la collaboration entre travailleurs du secteur jeunesse et cela pour mieux répondre aux besoins des jeunes bruxellois. Ce programme était une opération win-win dans une région ou trop souvent les associations des différentes communautés travaillent les unes à côté des autres et non pas les unes AVEC les autres. Que les Ministres de la Jeunesse actuels ne comprennent pas cette nécessité est un retour en arrière.

«Le vivre ensemble à Bruxelles c’est aussi pour nos jeunes construire ensemble des projets , les jeunes Bruxellois sont jeunes avant d’être francophones, néerlandophones ou de toute autre langue. Un programme comme « ça marche/het werkt » était un premier jalon vers une meilleure compréhension entre communautés linguistiques. L’arrêt de mort de ce programme est un signal négatif pour les travailleurs du secteur et les jeunes qui sont les adultes de demain» estiment Ecolo et Groen.

Contact:

Evelyne Huyttebroeck, Députée régionale ECOLO
Bruno De Lille, Président de groupe Groen au parlement régional bruxellois