Op voorstel van de fractie van Groen en Ecolo besliste de commissie Financiën en Algemene zaken van het Brussels parlement een hoorzitting te houden over het Vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS.

Begin februari startte een nieuwe onderhandelingsronde, de achtste intussen, voor het grootste vrijhandelsakkoord ooit tussen de Europese Unie en de VS. Groen en Ecolo maken zich zorgen over de gevolgen van dat akkoord op leefmilieu, sociale bescherming en volksgezondheid. Een goedkeuring van het akkoord betekent immers een bedreiging voor onze Europese en Belgische nomen inzake ecologie, volksgezondheid en sociale bescherming.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “De burgers hebben recht op informatie. Het handelsakkoord gaat eigenlijk over een keuze tussen ons Europees en Belgisch maatschappijmodel enerzijds, en een Amerikaans vrijhandelsmodel anderzijds. Harmonisering van de normen tussen de EU en de VS zal in de feiten immers neerkomen op een verlaging van onze Europese sociale en ecologische normen. En dat is zorgwekkend.”

Het vrijhandelsakkoord is geen ver-van-mijn-bedshow. Het TTIP-akkoord zal invloed hebben op het aanbod en de prijs van geneesmiddelen, het gebruik van pesticiden, milieu- of sociale clausules in overheidsopdrachten, het stimuleren van gezonde voeding… Het is niet enkel een dossier van de Europese Unie, maar ook van nationale en regionale overheden. Al bestaat tot op de dag van vandaag nog altijd geen duidelijkheid over de invloed van die overheden op het verdrag, vandaar de vraag naar een hoorzitting.

Praktisch:
Om 14u30 komt eerst de interpellatie van Bruno De Lille over TTIP aan bod
Van 15u tot 17u30 volgt de hoorzitting TTIP met experten van vakbond, VBO, NGO’s; buitenlandse zaken en met gewezen Europees commissaris De Gucht

Contact:
Bruno De Lille, fractieleider Groen Brussels Hoofdstedelijk Parlement