Persbericht Groen

Op maandag 10 september organiseerden de Groenen uit de Vlaamse rand in samenwerking met de Brusselse Groenen ‘In de ban van de Ring’, een infoavond waar zes experten hun standpunt over de verbreding van de Brusselse Ring kwamen toelichten. In het Cultureel Centrum van Strombeek-Bever verzamelden een 140-tal aanwezigen. Daarnaast lanceerden de Groenen ook de website www.verbredingvandering.be. Met ‘In de ban van de Ring’ en de lancering van de website verzet Groen zich tegen de verbreding van de Brusselse ring.

Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels Parlement: “Op de infoavond bleek duidelijk dat het aanleggen van meer rijstroken geen oplossing is maar enkel meer autoverkeer zal aantrekken. Meer auto’s bekent ongezondere lucht en meer lawaai. En dus meer gezondheidsproblemen. Ook het klimaat zal er niet beter bij varen. De verbreding is volstrekt onverenigbaar met de grote klimaatuitdagingen waar we voor staan.”

Nathalie De Swaef, Schepen van Jette, vult aan: “De files zullen niet verminderen door de verbreding van de Ring. Ze dreigen zich bovendien deels te verplaatsen naar de op- en afritten en naar de aansluitende wegen in Brussel, want deze worden niet verbreed. Het gevolg zal zijn dat woonwijken en de bewoners ervan meer vervuilde lucht zullen moeten slikken.”

Tijdens ‘In de ban van de Ring’ werd duidelijk dat het protest tegen de verbreding van de Ring aanzwelt. De meeste experten stelden kritische vragen over het plan om 20km parallel baan langs de Brusselse ring aan te leggen.

Adviseur mobiliteit Dirk Dedoncker stelde formeel dat meer rijstroken de files niet zullen verminderen, maar wel verplaatsen. Dedoncker pleit voor een lagere snelheid, voor een slimme kilometerheffing en investeren in meer openbaar vervoer.

Ook cardioloog Marc Goethals schetste een scherp beeld over de gevolgen van het fijne stof op en rond de Brusselse Ring op de luchtwegen en de risico’s op hart- en vaatziekten van de omwonenden. Goethals waarschuwde dat hoe dichter een omwonende bij de Ring woont, hoe verstoorder zijn longen zich ontwikkelen.

Daarnaast spraken ook professor duurzame mobiliteit aan VUB Cathy Macharis, voorzitter van Natuurpunt Meise Frank Vermoesen, ervaringsdeskundige Ilse Baute en duurzaam projectontwikkelaar Sofie Rédelé de aanwezigen toe.

Om de burgers te informeren en de kans te geven zo goed mogelijk weerwerk te geven aan de verbreding van de Ring, hebben Groen en Ecolo de website www.verbredingvandering.be opgemaakt waar alle beschikbare documenten gegroepeerd te vinden en te downloaden zijn. De website zal voortdurend aangevuld worden.

11 SEPTEMBER 2018

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Nathalie De Swaef
Schepen
Gemeente Jette