door © Sp!Aga Nieuwsbrief

>> I apologize but this text is only available in Dutch and French.

Eind mei heeft een delegatie van de stad Brussel o.l.v. van Bruno De Lille, schepen van internationale solidariteit, een werkbezoek gebracht aan Kinshasa. Brussel-stad is namelijk een samenwerking aangegaan met de hoofdstad van Congo. Het is de bedoeling dat de diensten bevolking en burgerlijke stand van de twee steden gaan samenwerken en zo elkaar versterken. Na een week overleggen met de plaatselijke ambtenaren is er een concreet actieplan opgesteld. Allereerst zal de stad Brussel de diensten bevolking en burgerlijke stand van Kinshasa logistiek ondersteunen: in veel gevallen beschikken de plaatselijke ambtenaren namelijk zelfs niet over een typemachine. Daarna zullen de ambtenaren van de stad Brussel, samen met de Kinois, een praktische vertaling maken van de Code de la Famille. Nu is het zo dat elke gemeente naar eigen inzicht bepaalde informatie opvraagt, maar er zit geen systeem in, geen logica. Dat is natuurlijk ook te verklaren door een gebrek aan opleiding. In samenwerking met de universiteit van Kinshasa wordt er een ploeg ‘vormers’ opgeleid. En tenslotte is het de bedoeling om op lange termijn tot een centraal archief te komen. Gezien de moeilijke toestand op het terrein geen overbodige luxe. Het interessante aan het project is dat de doelstellingen en de prioriteiten samen met de ambtenaren van Kinshasa zijn opgesteld. Doordat iedereen perfect wist waar hij of zij mee bezig was en waar de problemen zaten, zijn ze – zonder grote budgetten – snel tot een werkbaar en duurzaam plan kunnen komen.

Bruxelles – Kinshasa

Fin mai, une délégation de la Ville de Bruxelles, sous la direction de Bruno De Lille, a effectué une visite de travail à Kinshasa. Le but en était que les services de l’état civil et de la population des 2 villes puissent travailler ensemble et se renforcer. La Ville de Bruxelles va soutenir la logistique de ces services et ensuite, les employés bruxellois ensemble avec les Kinois élaborer une traduction pratique de Code de la Famille. En collaboration avec l’université de Kinshasa, une équipe de formateurs va être constituée. Et enfin, à longue échéance, une centrale d’archives doit voir le jour. Etant donné la situation difficile sur le terrain, ce n’est pas un luxe superflu. Ce qui est intéressant dans ce projet, c’est que les buts et les priorités seront établis avec les employés de Kinshasa. Chacun sait parfaitement de quoi il s’occupe et quels sont les problèmes. Ils ont très vite pu arriver à un plan réaliste et durable.

Juni 2002