Persbericht Groen

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, vraagt Groen dat de Brusselse gemeenten vanaf volgende legislatuur een gendergevoelige begroting neerleggen. Na de invoering hiervan op federaal (wet van 2007) en gewestelijk vlak (ordonnantie van 2011), is het tijd dat ook de gemeenten volgen.

Bruno De Lille, Brussels Parlementslid voor Groen: “Het is erg belangrijk om te weten of vrouwen en mannen gelijk worden behandeld door de overheid. De plek waar je dat het makkelijkst zichtbaar kunt maken, is de begroting. Wie krijgt hoeveel? Zie je dat er een onevenwicht is, dan kan je dat rechttrekken. Omdat de meeste beslissers mannelijk zijn, zijn hun beslissingen vaak (onbewust) ook op hun maat gesneden. Tijd om dat te doorbreken!”

Uit eerdere ervaringen blijkt dat de verschillen niet enkel te vinden zijn bij subsidiedossiers, maar dat ook de manier waarop de openbare ruimte wordt heringericht een impact heeft op hoe mannen en vrouwen die ruimte gebruiken. Het cultuur-, jeugd- en sport-aanbod kan soms ook erg gendergekleurd zijn. Het is de bedoeling om daar waar grote verschillen worden vastgesteld, bij te sturen of voor een aanvullend aanbod te zorgen zodat vrouwen en mannen door hun overheid op een gelijke manier gerespecteerd worden.

Een aantal Brusselse gemeenten, zoals Schaarbeek deden al grote inspanningen om in hun begroting rekening te houden met de verschillende impact op mannen en vrouwen.

Adelheid Byttebier, Groen schepen voor Gelijke Kansen: “In Schaarbeek kregen de begrotingsverantwoordelijken van alle diensten vorming rond gender en gelijke kansen. We gaan nu veel bewuster om met de verschillende effecten van ons gemeentebudget op mannen en vrouwen. Zo bleek bijvoorbeeld dat heel weinig meisjes deelnemen aan de activiteiten voor jongeren, de uitstappen, de jongerenvakanties. De jeugddienst onderzoekt nu hoe ze meer meisjes kunnen aanspreken, bijvoorbeeld door meer vrouwelijke animatoren aan te trekken of aan meisjes te vragen welke activiteiten zij moeten organiseren.”

Het Gewest heeft in 2012 een aantal proefprojecten rond gemeentelijke genderbudgeting opgezet, er is ook een infobrochure, maar we stellen vast dat nog te weinig gemeenten de stap zetten.

Bruno De Lille: “Groen zal morgen, op 8 maart, Internationale Vrouwendag, in het Brussels Parlement een resolutie op tafel leggen. Hierin vragen we de Brusselse Regering om de gemeenten te verplichten een gendergevoelige begroting neer te leggen.”

7 MRT 2018

Lees de resolutie hier.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Adelheid Byttebier

Schepen Gelijke Kansen
Schaarbeek