Commissie Algemene Zaken

Mijn interpellatie dateert al van half november. Het dossier is intussen lichtjes geëvolueerd. Maar de ongerustheid en de vragen blijven dezelfde. Begin februari is de 8ste onderhandelingsronde opgestart, de discussie rond het TTIP is dus nog steeds zeer actueel en dat zal het nog een tijd blijven.

Ik ben trouwens zeer blij met de hoorzitting. De grootste bilaterale handelsgesprekken ooit, tussen de twee grootste handelsblokken, met als doel een vrijhandelszone te creëren en zoveel mogelijk handelsbarrières af te schaffen: dat verdient een debat. Ook op niveau van het Brussels gewest zullen we de gevolgen ervan immers ondervinden. Net als op de andere bevoegdheidsniveau’s. Ik vind het dan ook erg te betreuren dat de minister-president blijkbaar niet geïnteresseerd is in wat de experten te zeggen hebben over dit handelsakkoord van nooit geziene omvang. We zullen daar onze conclusies uit trekken.

Dit handelsakkoord is niet alleen belangrijk omwille van de omvang, maar vooral omwille van de inhoud. Bij handelsakkoorden denken we in de eerste plaats aan het wegwerken van tarifaire drempels. Maar hier gaat het nauwelijks over in TTIP. De tarifaire drempels voor handel tussen de VS en de EU zijn immers al laag. Hier gaat het vooral over niet-tarifaire drempels. Eigenlijk gaat het over ons maatschappijmodel. Het afstemmen van huidige en toekomstige regelgeving van EU en VS op elkaar, zal in de feiten neerkomen op een verlaging van de standaarden. We moeten daar niet naïef in zijn. Onze Europese verworvenheden op het vlak van sociale zaken, gezondheid, ecologie staan hier onder druk.

In mijn interpellatie, ingediend op 10 november, maak ik mij zorgen over het gebrek aan transparantie. De vele protestacties hebben er intussen toe geleid dat het mandaat van de Europese commissie wel openbaar is. Maar dit gebeurde laat, met lange tanden, onder druk en slechts gedeeltelijk. In elk geval toont het dat het protest van mutualiteiten, vakbonden, ngo’s, burgerinitiatieven, politieke partijen uiteindelijk weldegelijk het verschil maakt. Vandaar ook mijn interpellatie, vandaar de initiatieven van Ecolo-Groen in de gemeenteraden, vandaar mijn blijdschap over deze hoorzitting. TTIP is te lang buiten de schijnwerpers gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer TTIP in het zonlicht komt, hoe groter de ongerustheid zal worden en hoe meer vragen er zullen opduiken. Dat is niet alleen mijn mening, het was ook de redenering van de Europese commissie zelf die het TTIP dossier lange tijd probeerde te verengen tot een promopraatje.

Ik maak me ook ongerust over de ISDS-arbitrage clausule (investor-state dispute settlement). Deze clausule laat toe dat buitenlandse investeerders de nationale rechtbanken omzeilen om staten aan te klagen wanneer die bedrijven vinden dat hun rechten (lees winsten) geschonden worden indien landen algemene beleidsmaatregelen uitvaardigen ten gunste van het milieu, volksgezondheid of sociale bescherming. Deze clausule is een gevaar voor elk beleid dat het algemeen belang dient. Concreet gaat het hier over ons sociaal model, volksgezondheid en de mogelijkheid om de economie te verduurzamen. Dat er hierbij culturele uitzonderingen kunnen worden gemaakt, waardoor landen op bepaalde thema’s toch meer controle kunnen houden, stelt ons niet gerust. Dat er nu al ISDS-arbitrage bestaat en dat wat in CETA en TTIP staat een ietwat verbeterde versie is, stelt ons niet gerust. ISDS is aanfluiting van onafhankelijke rechtspraak. Zulke extra investeringsbescherming is niet nodig tussen de VS en de EU. Beide handelspartners beschikken over geavanceerde, robuuste rechtssystemen met reeds uitgebreide voorziening voor investeringsbescherming.

Ik ga mijn interpellatie hiertoe beperken. De tussenkomsten van de experten zullen immers het debat verder voeden.

Mijn vragen :
• Welke stappen onderneemt de Brusselse regering om invloed uit te oefenen op de aan de gang zijn de onderhandelingen.
• Wat onderneemt de Brusselse regering om het huidige Belgische standpunt te wijzigen?
• Wat doet de Brusselse regering om de ISDS-clausule te laten schrappen?