realisatieafbeelding30REALISATIE #30 Meer Speelweken!

Brussel is het jongste gewest van België. Meer dan 30% van de Brusselaars is jonger dan 25 jaar. De stad is echter niet altijd aangepast aan de noden van die kinderen en jongeren. Zeker tijdens de vakanties is er dan ook een grote vraag naar jeugdactiviteiten.

Vandaar dat we met de VGC het vakantie-aanbod voor kinderen en jongeren drastisch hebben doen stijgen. Zo maakten we het voor gemeenten en verenigingen eenvoudiger om subsidies te krijgen en zorgde de VGC zelf ook voor extra actviteiten. In 2011 organiseerden en ondersteunden we 455 speelweken, eind 2013 was dat al gestegen tot 568 weken vakantie-aanbod! Een stijging met 25% dus.