door © brusselnieuws.be / Belga

Brusselse oppositiepartij Groen betreurt dat de administratieve kost per dienstencheque in Brussel nu dubbel zo hoog ligt als toen het systeem nog federaal was. Dat betekent een extra factuur van 1,5 miljoen euro per jaar voor de Brusselaars. “De Brusselse regering heeft niet hard genoeg geprobeerd om die kosten laag te houden, ” stelt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen, maandag.

De administratieve kost die Sodexo vraagt per dienstencheque is opeens dubbel zo hoog als voordien.

Vanaf 2016 staan de gewesten in voor de uitgifte en de druk van de dienstencheques. In het najaar 2015 besliste de Brusselse regering om dit toe te vertrouwen aan Sodexo, maar de rekening die ze daarvoor betaalt, is gepeperd.

De administratieve kost die Sodexo vraagt per dienstcheque, is opeens namelijk dubbel zo hoog als voordien. “We zien een stijging van 12 cent per cheque, wat neerkomt op 1,5 miljoen euro extra per jaar”, aldus De Lille in een mededeling. Door een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven met Vlaanderen en Wallonië had deze meerkost volgens Groen nochtans vermeden kunnen worden.

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat minister van werk, Didier Gosuin (DéFI), er niet in geslaagd is om daarover tot een protocolakkoord met Vlaanderen en Wallonië te komen, aangezien dit een win-situatie zou opgeleverd hebben voor alle gewesten”, zegt De Lille. “Dit is een goede zaak voor Sodexo, maar helaas een streep door de rekening van de belastingbetaler”, besluit hij.

De dienstenchequesector is erg belangrijk voor de Brusselse tewerkstelling. Er zijn om en bij de 20.000 mensen in actief en het aantal dienstencheques dat gekocht wordt, stijgt elk jaar.

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/kost-voor-uitgifte-dienstencheque-2016-dubbel-zo-hoog