Persbericht Groen

Groen ontdekte dat de administratieve kost per dienstencheque in Brussel nu dubbel zo hoog ligt als toen het systeem nog federaal was en betreurt de extra factuur van 1,5 miljoen EUR per jaar voor de Brusselaars. “De Brusselse regering heeft niet hard genoeg geprobeerd om die kosten laag te houden,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. “De Brusselse regering gaat niet als goede huisvader om met ons belastinggeld.

Vanaf 2016 staan de gewesten in voor de uitgifte en de druk van de dienstencheques. In het najaar 2015 besliste de Brusselse regering om dit toe te vertrouwen aan Sodexo, maar de rekening die ze daarvoor betaalt is gepeperd. De administratieve kost die Sodexo vraagt per dienstcheque is opeens namelijk dubbel zo hoog als voordien. We zien een stijging van 12 cent per cheque, wat neerkomt op 1,5 miljoen EUR extra per jaar.

Door een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven met Vlaanderen en Wallonië had deze meerkost volgens Groen nochtans vermeden kunnen worden.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat minister van werk, Didier Gosuin (Défi), er niet in geslaagd is om daarover tot een protocolakkoord met Vlaanderen en Wallonië te komen, aangezien dit een win-situatie zou opgeleverd hebben voor alle gewesten“, zegt De Lille, “dit is een goede zaak voor Sodexo, maar helaas een streep door de rekening van de belastingbetaler“.

De dienstenchequesector is erg belangrijk voor de Brusselse tewerkstelling. Er zijn om en bij de 20.000 mensen in actief en het aantal dienstencheques dat gekocht wordt, stijgt elk jaar. Willen we het systeem ook op lange termijn behouden, dan is het noodzakelijk om strikt te waken over de betaalbaarheid van het systeem. Een fikse verhoging van de administratieve kosten is dan ook een zeer slechte zaak.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement