In de lente van 2012 voerde het ACV een nationale campagne tegen de vaak onmenselijke werkuren van schoonmaakpersoneel. Zij moeten inderdaad vaak pijnlijk vroeg beginnen, of ‘s avonds laat kuisen, omdat de kantoren dan onbemand zijn. Dit brengt veel extra druk met zich mee en praktische problemen ( bijv. geen openbaar vervoer).

Wij waren niet doof voor deze campagne en gaven de administratie de opdracht om in elke nieuwe aanbesteding van kuisopdrachten, hiermee rekening te houden. Als gevolg hiervan werd alvast de kuisploeg voor twee administratieve gebouwen, van nagenoeg 1000 ambtenaren, verlaat van 6u naar 8u ‘s ochtends.

Au printemps 2012, la CSC a mené une campagne nationale contre les horaires souvent inhumains du personnel de nettoyage. Les équipes de nettoyage doivent effectivement commencer souvent très tôt, ou nettoyer tard le soir, quand les bureaux ne sont pas occupés. Cela engendre une pression supplémentaire importante et des problèmes pratiques (p.ex. l’absence de transport public). Nous n’avons pas été sourds à cette campagne et nous avons donné la mission à l’administration d’en tenir compte lors de chaque nouvelle attribution de missions de nettoyage. Ceci a eu pour effet que toutes les équipes de nettoyage commencent maintenant entre 7h30 et 8h du matin.