door DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Terwijl de top van de KVS in alle talen zwijgt, zijn Stefaan De Ruyck van het Toneelhuis in Antwerpen en Dirk De Corte van het Publiekstheater in Gent in de krant De Morgen in hun pen geklommen om de Brusselse schepen van Vlaamse Aangelegenheden Bruno De Lille (Agalev) zwaar de mantel uit te vegen. Zij protesteren in hun opiniestuk tegen het verminderen van de subsidies voor de KVS van 1,1 miljoen euro naar 800.000 euro. De Lille wil op die manier andere gemeenten forceren om mee te betalen voor de KVS.

Het protest komt er ruim een week nadat de gemeenteraad het voorstel van De Lille heeft goedgekeurd, maar op de ochtend (vorige dinsdag) dat de raad van beheer van het theater ‘s avonds bijeenkwam. Zij eisen niet meer of niet minder het ontslag van De Lille als voorzitter van de cultuurtempel.

De Lille: “Geen sprake van, ik wil de toekomst van de KVS op lange termijn veilig stellen, dat kan ik het best vanuit de twee functies.”

De Lille pikt het ook niet dat hij verweten wordt de wettelijke verplichtingen die het podiumdecreet hem oplegt niet na te leven. “Beide heren moeten hun wetteksten eens goed lezen, daarin staat dat de Vlaamse Gemeenschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en één of meerdere gemeenten een convenant afsluit – wel, Bert Anciaux heeft geen werk gemaakt van een rechtsgeldig convenant en Paul Van Grembergen ook niet, hoezeer wij ook hebben aangedrongen. De stad Brussel daarentegen heeft alle meerkosten voor de renovatie van de KVS betaald. We gaan een schitterend theater hebben, maar niet genoeg werkingsmiddelen. Ik wil juist dat de KVS in de toekomst méér middelen krijgt, vandaar mijn démarche. De stad Brussel met zijn 136.000 inwoners kan dat niet, de KVS als stadstheater betekent voor ons een theater voor negentien gemeenten met samen één miljoen inwoners.”

En over de eis tot ontslag: “Als De Ruyck en De Corte mij weg willen als voorzitter dan moeten ze zelf maar de democratische paden bewandelen en verkozen raken als gemeenteraadslid. De voorzitter van de KVS is de schepen van Vlaamse Aangelegenheden, zo staat het in de statuten.”

19-12-2002