door DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Brusselse schepen van Vlaamse Aangelegenheden Bruno De Lille (Agalev) boekt weinig succes met zijn voorstel om de andere achttien gemeenten te laten meebetalen voor de werking van de KVS. Dat de beslissing van de Brusselse gemeenteraad voor vuurwerk zou zorgen was te verwachten, maar ook Robert Delathouwer (Sp.a), collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) reageert ronduit afwijzend. Idem dito vanuit de gemeenten: “Dictaten van anderen stel ik niet op prijs,” zegt de Koekelbergse schepen Dirk Lagast (Sp.a).

De Lille bevestigde vorige week in BDW dat de vermindering van de KVS-subsidies op de agenda van de gemeenteraad van deze week stond. Hij vindt dat het niet langer opgaat dat de KVS met het leeuwendeel van de subsidies voor Nederlandstalige initiatieven van de stad Brussel gaat lopen. Hij wil ook andere instellingen en evenementen een financieel duwtje in de rug kunnen geven. De Nederlandstaligen zouden dus niet minder subsidies krijgen, De Lille wil alleen het geld anders verdelen.

Een ander argument van De Lille is dat de Vlaamse Gemeenschap nu de helft van de subsidies fourneert die het stadstheater krijgt. De andere helft wordt betaald door de stad (drie vierde van die helft) en de VGC (één vierde). Eenmaal weg van de bottelarij en terug in de Lakensestraat zal de KVS volgens De Lille veel meer subsidies vragen aan de Vlaamse Gemeenschap en hij is er zeker van dat de stad niet nog meer kan betalen. “Ik wil de toekomst van de KVS veiligstellen,” zo argumenteerde De Lille. Omdat ook veel Brusselaars uit de andere achttien gemeenten naar de KVS afzakken, rekent De Lille op de solidariteit van zijn collegae Vlaamse schepenen. Hij hoopt al jaren tevergeefs dat de Vlaamse regering zo’n regeling, ‘convenant’, op papier zet.

Harde aanpak

Het lag in de lijn der verwachtingen dat gemeenteraadslid Marie-Paule Quix (Spirit) De Lille daarover zou aanpakken. Quix is benevens oppositiegemeenteraadslid ook commissaris van de Vlaamse regering voor de KVS, net zoals De Lille in de KVS ook twee petjes opzet: dat van Vlaamse schepen en dat van voorzitter. “Iedere keer opnieuw zet u de Vlaamse regering voor schut,” zo verwijt Quix De Lille, “u komt met verklaringen in de pers voordat u met de minister (eerst Spirit-minister Bert Anciaux en nu zijn partijgenoot Van Grembergen, DV) heeft gepraat.” De Lille van zijn kant klaagt erover dat noch Anciaux, noch Van Grembergen werk gemaakt hebben van een convenant dat de plichten van de Vlaamse Gemeenschap, de stad Brussel en (eventueel) andere gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie op papier vastlegt. “Geen convenant, maar wel stilzwijgende afspraken,” aldus Quix. Zij noemt de beslissing van De Lille om de subsidies voor de KVS voor 2003 terug te schroeven van 1,2 miljoen euro tot 800.000 ‘ongehoord’. “U brengt het financieel plan van de KVS in gevaar,” aldus nog Quix, “terwijl het Théâtre National du Parc, het Franstalige stadstheater, 1,2 miljoen euro behoudt.” De Lille verdedigde zich met hand en tand: “Als schepen kan ik de Vlaamse minister van Cultuur niet bij het handje nemen en tot het opstellen van een convenant dwingen. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd.”

Terwijl De Lille in eerste instantie rekent op de andere achttien gemeenten vindt burgemeester Freddy Thielemans (PS) dat het veeleer aan de VGC is om bij te dragen: “Na de restauratie krijgt de VGC het gebouw voor 99 jaar in erfpacht, dus is het geen stadstheater meer.”

Broekzele

Delathouwer, die voor Sp!aga (Sp.a en Agalev samen) voorzitter is van het college van de VGC, trekt ongemeen hard van leer tegen het voorstel van De Lille: “De afspraken die gemaakt zijn, moeten worden nagekomen. Dat het gebouw na restauratie aan de VGC wordt overgedragen, is vóór mijn tijd beslist. De stad moet ophouden de hete aardappel door te schuiven. Zodra de KVS is teruggekeerd naar haar vaste stek gaat de VGC jaarlijks tussen de 20 en de 40 miljoen exploitatiekosten neertellen.” Dat de stad Brussel klaagt over de restauratiekosten die de pan uitswingen, ook daar kan Delathouwer geen begrip voor opbrengen: “Een van de redenen is de moerassige ondergrond. Bon, de stad is bouwheer en heeft de architect aangesteld. Waar denkt u dat de naam Broekzele vandaan komt?”

Toch laat Delathouwer een opening. Hij is vragende partij voor een kerntakendebat over cultuur, een duur woord om vast te leggen wie wat moet betalen. “De vraag in welke mate de steden grote theaters met een bereik ver buiten de stad moeten subsidiëren is legitiem. Maar dat moet dan wel in overleg gebeuren met de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de VGC en tegelijk met Gent en Antwerpen. Niet op de manier waarop De Lille het aanpakt. Laat ons eerst een lijstje maken met wie wat subsidieert en laat ons daarna rond de tafel gaan zitten. Dat is de manier waarop ik wil werken. Ik praat niet onder dwang. Dit is Belgisch surrealisme op zijn Vlaams.”

Dat ruim overleg nuttig zou zijn, illustreerden de reacties van de andere Vlaamse gemeenteraadsleden. Jean De Hertog (CD&V) betreurt het dat de media eerder op de hoogte waren dan de gemeenteraadsleden, maar hij kan in de redenering komen. “Laat de Vlaamse Gemeenschap wat meer betalen,” aldus De Hertog, “er komt ook veel volk van Gent, Antwerpen en Oostende.”

Ook voormalig schepen en huidig oppositieraadslid Manu De Rons (VLD) heeft altijd gevonden dat de bijdrage van de stad voor de werking van de KVS behoorlijk hoog was. “Maar we hebben wel altijd zonder morren betaald,” aldus De Rons. Dat de stad veel meer moet ophoesten voor de restauratie dan gepland, is volgens De Rons haar eigen schuld. Ze had dertig jaar geleden het gebouw maar beter moeten onderhouden, vindt hij.

Voelen de andere gemeenten zich weinig aangesproken door de bede van De Lille? Alleen de Koekelbergse schepen Dirk Lagast is in zijn pen gekropen: “Net nu de Brusselse gemeenten een eigen Nederlandstalig cultuurbeleid kunnen ontwikkelen, wil De Lille het beleid gaan bepalen in andere gemeenten,” zo luidt het. En: “Het minste wat hij had kunnen doen, is dat voorstel agenderen op de Conferentie van Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters.”

12-12-2002