door © Bruzz / BELGA

Voor gewezen Brussels staatssecretaris en Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen) is het maandag de laatste keer dat hij als gemeenteraadslid de gemeenteraad van de stad Brussel bijwoont. Op 1 september wordt De Lille directeur van scholengroep Sint-Goedele. Om die nieuwe job uit te oefenen, legt hij al zijn politieke mandaten neer.

“Vanavond zeg ik tot ziens aan de Brusselse gemeenteraad. Na 20 jaar zal ik vanaf vandaag geen politiek mandaat meer hebben. Het is niet altijd even makkelijk geweest, maar ik heb het me nooit beklaagd. Ik heb ertoe kunnen bijdragen om de stad mooier en leefbaarder te maken en daar ben ik dankbaar voor”, schrijft De Lille op zijn Facebookpagina.

De Lille zal zijn engagement voor Brussel nu verder opnemen in het onderwijs. Op 1 september treedt hij in dienst als directeur van scholengroep Sint-Goedele. De vzw Sint-Goedele Brussel bestuurt 16 basisscholen, vier secundaire scholen en een centrum voor volwassenenonderwijs en is organisator van zes kinderdagverblijven, een initiatief voor buitenschoolse opvang, een dienst voor- en naschoolse opvang, zes speelpleinen en drie Brede Scholen.

De ruim 7.000 kinderen, leerlingen en cursisten zijn gehuisvest op 27 campussen. De vzw Sint-Goedele Brussel stelt momenteel ongeveer 1.300 personeelsleden tewerk, blijkt op de website van de vzw.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/politiek/laatste-brusselse-gemeenteraad-voor-bruno-de-lille-2020-06-29