Ecolo-Groen Gemeenteraadsleden Bart Dhondt & Liesbeth Temmerman

Ecolo en Groen Brussel nodigden op donderdag 17 september 2015 drie ervaringsexperten uit om te komen praten over de impact van voetgangerszones op de leefbaarheid van de stad.

Gemeenteraadslid Marie Nagy & Philippe Van Parijs

Ecolo-Groen Gemeenteraadslid Marie Nagy & Philippe Van Parijs

Georg Prack uit Wenen toonde ons dat echte participatie een betere zone oplevert én een groot draagvlak creëert. Alain Jund uit Straatsburg maakte duidelijk dat je niet enkel de voetgangerszone moet aanpakken maar maatregelen moet nemen in heel je stad om echt duurzaam resultaat te boeken. En Roel Vanderbeuren uit Gent maakte duidelijk dat je voluit moet gaan voor een duurzame mobiliteit wil je in de toekomst niet tegengehouden worden door de verkeerde keuzes van vandaag. De aftrap werd gegeven door Philippe Van Parijs die een pleidooi hield om van onze stadscentra plaatsen van een aangename immobiliteit te maken.

Wenen

Georg Prack (Wenen)

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Wenen enthousiast zouden zijn over de verandering van de Mariahilferstrasse Neu in een voetgangersgebied, startte de stad in 2012 met een intensief participatief proces. Eerst werden er een reeks studies uitgevoerd om een nauwkeurig beeld te geven van het leven in, het gebruik van en het verkeer door de wijk. Twee jaar lang heeft men intensief overlegd met de burgers: er waren directe bevragingen op straat, overlegvergaderingen en internet-enquêtes. Een referendum toonde aan dat de steun voor de invoering van de voetgangerszone groot genoeg was en dus begon men met de werken. Afgelopen zomer was het project klaar.

Parlementsleden Bruno De Lille & Arnaud Pinxteren

“Toen de Weense burgers zagen dat er volwassen bomen stonden op de nieuwe en mooi aangelegde voetgangerszone, vroegen ze het stadsbestuur hoe men zo’n grote bomen had kunnen planten? De stad heeft haar inwoners toen moeten uitleggen dat die bomen er al altijd hadden gestaan. Alleen besefte men dat blijkbaar niet meer … “

Straatsburg

Alain Jund (Schepen Stedenbouw, Straatsburg)

Hoe kunnen we de bevolkingsgroei in onze steden verzoenen met de vraag naar voldoende kwaliteitsvolle openbare ruimte? Dat is de cruciale vraag waar veel steden vandaag mee kampen. Straatsburg ging de uitdaging aan door in de jaren ’90 voluit te kiezen voor de tram. Door te kiezen voor kwaliteitsvol openbaar vervoer aan de oppervlakte gaf men de stad een ander gezicht. De keuze was duidelijk: we verminderen de plaats die de auto krijgt en gaan voluit voor de alternatieve vervoersmiddelen: openbaar vervoer maar ook fietsers en voetgangers. In Straatsburg heeft men zich ook niet beperkt tot het centrum van de stad maar pakte men heel de agglomeratie aan om zo iedereen meer levenskwaliteit te geven.

Veel publiek voor de boeiende debatavond

Gent

Roel Vanderbeuren (kabinetchef Schepen Mobiliteit, Gent)

De stad Gent heeft al in de jaren ’90 voor een voetgangerszone gekozen. Vandaag is ze meer dan 35 hectare groot. Voortdurend werd het gebied heraangelegd en verbeterd om zo nog beter aan de vragen en verzuchtingen van de Gentenaars tegemoet te kunnen komen. Het draagvlak is dan ook erg groot: zelfs de handelaars die eerst tegen waren, vragen nu een uitbreiding van de zone. Er vallen ook lessen te trekken uit het Gentse voorbeeld: om het project “verteerbaar” te maken voor de mensen die wantrouwig tegenover de invoering van de voetgangerszone stonden, werden er verschillende parkings aangelegd én creëerde men een parkeerroute (een miniring) rond de voetgangerszone. Die parkings bemoeilijken nu helaas de uitbreiding van de zone.