door © Het Laatste Nieuws

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Gewezen Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CD&V) mag op 17 oktober de erepenning Albert De Cuyper niet op het Brusselse stadhuis ontvangen. Het schepencollege van de stad heeft het Vlaamse Komitee Brussel (VKB) laten weten dat het afziet van eerdere toezeggingen en de zaal niet langer ter beschikking stelt. Het VKB dreigt met gerechtelijke stappen als het college niet bijdraait.

Het VKB kent de erepenning Albert De Cuyper jaarlijks toe aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlamingen in Brussel of voor de internationale positie van het Nederlands. De uitreiking van de erepenning vindt al 10 jaar plaats in het stadhuis van Brussel. Ook voor dit jaar had de stad haar toelating gegeven. 

Maandag liet het schepencollege het VKB per brief weten dat de uitreiking niet langer in het stadhuis kon doorgaan. Het college gaf geen motivatie voor die beslissing, maar het VKB vermoedt dat ze politiek gemotiveerd is.

“Luc Van den Brande krijgt de prijs voor zijn inzet rond het rapport Nabholz-Haidegger bij de Raad van Europa. We vermoeden dat sommige politici, zoals FDF-voorzitter Olivier Maingain (die in de Brusselse gemeenteraad zetelt) hierachter zitten”, zegt VKB-voorzitster Els Grootaers.

De Brusselse Vlaamse Schepen Bruno De Lille verklaarde dat de beslissing werd genomen “omdat het college niet dezelfde waarden deelt als het VKB en een andere kijk op het samenleven van de gemeenschappen in Brussel heeft”.

Het VKB blijft niet bij de pakken zitten en geeft de stad 24 uur de tijd om alsnog op de beslissing terug te komen. “We hebben een advocaat onder de arm genomen. Als er donderdagmiddag geen nieuwe toelating is, zullen we de stad voor de rechtbank dagen”, alsdus Grootaers.

08-10-2002