Persmededeling ECOLO-Groen

Met ontzetting reageren de Brusselse groenen op het nieuws dat de nieuwe Brusselse regering het project voor een autoluw Schumanplein wil begraven. We nemen akte van het feit dat er blijkbaar redenen zijn om de samenwerking met de huidige architect te stoppen maar dat men tegelijk het autoluw maken van Schuman op de lange baan schuift, is voor ons onaanvaardbaar. Wij eisen dan ook dat in het belang van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad, het oorspronkelijke opzet om van Schuman een autoluw plein te maken snel wordt uitgevoerd.

De afspraak om het Schumanplein vrij te maken van transitverkeer, is een afspraak die al meer dan 10 jaar geleden gemaakt werd tussen Europa, de federale overheid en Brussel. Het autoluwe Schumanplein paste ook in het Stadsproject Wet waarmee men van de stadsautostrade eindelijk een echte Brusselse wijk wou maken. Bovendien heeft de regering nog maar net haar beleidstekst vol mooie intenties (*) neergelegd waarin ze ook de heraanleg van Schuman opneemt.

Bruno De Lille (Groen): “Alleen keert de regering al meteen op haar stappen terug. De belofte van een prachtige en veilige piazza in de Europese wijk zien de Brusselaars zo na vele jaren van aankondigingen weer verdwijnen. Brussel toont zich hier bovendien als een kortzichtige en onbetrouwbare partner van zowel Europa als van de Brusselaars zelf. Een partner die op eender welk moment op zijn beloftes terugkomt.”

Nochtans is het onbegrijpelijk dat het Schumanplein nog steeds niet autoluw is: het is een symbolische plaats voor Europa, het ligt op één van de beste openbaar vervoersknooppunten van het land (zeker als het ondergrondse treinstation zal afgewerkt zijn) én er passeren elke dag duizenden voetgangers (van Europese ambtenaren tot congresgangers tot bewoners tot actievoerders …).

Als de tunnel onder de Kortenberglaan te duur zou uitvallen, dan kan het verkeer omgeleid worden langs Montgomery. Dat was volgens de administratie perfect mogelijk en was ook de optie die de vorige regering genomen had.

Céline Delforge (ECOLO): “In juli beweerde de minister-president nog dat het Brusselse mobilteitsplan Iris2 van kracht bleef. Ik wil hem er graag aan herinneren dat dat plan volop inzet op openbaar vervoer en de actieve weggebruikers en dat het voorschrijft dat elke infrastructuuringreep moet bijdragen aan het doen dalen van de autodruk met 20%.”

We stellen voor van het plein aan de oppervlakte ism de Brusselse bouwmeester te laten heraanleggen zodat het autoluw, op mensenmaat en betaalbaar wordt aangelegd én tegelijk een grote uitstraling heeft. Vergeet niet dat dit internationaal één van de meest zichtbare (en gefilmde) pleinen van onze Europese hoofdstad is. Het project louter overlaten aan een ingenieursbureau zoals nu gesuggereerd wordt, lijkt ons dan ook een slechte keuze.

ECOLO en Groen vragen dan ook uitdrukkelijk dat het Brussels Gewest van Schuman snel een autoluw plein maakt zoals binnen de vorige regering afgesproken was. Bovendien willen we dat de commissie infrastructuur dringend bijeen komt zodat we het debat over de grote mobiliteitsdossiers (Schuman maar ook Reyers, …) eindelijk met de nieuwe regering kunnen aangaan.

(*) uit het regeerakkoord: “Daartoe gaat de Regering verder met de stedenbouwkundige integratie van de Europese Wijk, en dan in het bijzonder met de uitvoering van het Stadsproject Wet (gemengde wijk, heromschrijving van het Schumanplein…) zodat deze wijk opnieuw toekomt aan de Brusselaars èn de toeristen.”

Contact:

Groen:                                  
Bruno De Lille                         
Fractieleider   

ECOLO:
Céline Delforge
Parlementslid