Wij hebben in het sectoraal akkoord 2011-2012, op algemene vraag van de drie vakbonden, onder meer het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd van 6€ naar 7€, en dit vanaf juli 2012.

In deze moeilijke budgettaire tijden was dit geen evidentie, maar het is belangrijk als erkenning voor de dagelijkse inzet van de 7300 gewestelijke ambtenaren.

A la demande générale des trois syndicats, nous avons augmenté, dans l’accord sectoriel 2011-2012, le montant des chèques-repas de 6€ à 7€, à partir de juillet 2012. Ce n’était pas une évidence dans cette période budgétaire difficile, mais c’est important en signe de reconnaissance pour le dévouement quotidien des 7300 agents régionaux.