door © Belga / VRTNWS

Een voorstel om een volledige rits door te voeren bij de verkiezingen voor het Brusselse Parlement is nipt gesneuveld omdat Open VLD, N-VA en Vlaams Belang tegenstemden. Zo’n rits zou inhouden dat mannen en vrouwen elkaar afwisselen op de gewestelijke kieslijsten.

De verplichte afwisseling man-vrouw of vrouw-man op de Brusselse gewestlijsten was een voorstel van bijzondere ordonnantie. Het principe moest goegekeurd worden in het parlement met een tweederdemeerderheid en een meerderheid in beide taalgroepen. Voor de zogenaamde rits werd die meerderheid aan Nederlandstalgie kant niet gehaald, voor het afschaffen van de opvolgerslijst wel.

Tijdens het plenaire debat had Open VLD-fractieleidster Els Ampe gezegd een koele minnaar te zijn van de volledige rits, maar haar fractie zou de tekst goedkeuren als een amendement van Open VLD en MR over het afschaffen van de devolutieve kracht van de lijststem (overdracht van de lijststem naar de eerstgeplaatsten op de lijst) werd aangenomen. Maar dat amendement haalde slechts 23 stemmen (Open VLD, MR en CDH) bij 58 tegenstemmen.

SP.A en Groen zijn boos op Open VLD

Oppositiepartijen SP.A en Groen zijn niet te spreken over het stemgedrag van Open VLD. “Dat de N-VA tegen verandering is weten we,” zegt SP.A-fractieleider Jef Van Damme. “Maar dat Open VLD zich kant tegen een voorstel om het bestuur van onze stad een betere afspiegeling te maken, verbaast ons.”

“Als je vaststelt dat we na alle campagnes “stem vrouw” en de pariteit op de lijsten, nog altijd maar aan 40 procent vrouwen in ons parlement komen, dan moet je een extra inspanning doen”, zegt Bruno De Lille van Groen. “Het invoeren van die totale rits kon ervoor zorgen dat de 50/50 verhouding gehaald wordt. Door de blokkering van de VLD zullen de Brusselse vrouwen nu nog langer moeten wachten op die evenredige vertegenwoordiging.”

Het hele interview lees je hier: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/16/mannen-en-vrouwen-ritsen-niet-verplicht-op-brusselse-kieslijsten/