DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Er moeten meer en beter zichtbare parkeerplaatsen komen voor mensen met een handicap. Dat heeft schepen van Gelijke Kansen Bruno De Lille (Agalev) beslist, samen met burgemeester Freddy Thielemans (PS) en zijn collegae-schepenen.

Momenteel telt de stad Brussel, verspreid over heel het grondgebied, 350 wettelijk voorbehouden parkeerplaatsen voor mindervaliden. In de toekomst zal dat aantal beduidend omhoog gaan en zullen de plaatsen ook in het blauw worden geschilderd. Valide automobilisten zullen dus helemaal geen excuus meer hebben om de plaatsen in te pikken. “De voorbehouden parkeerplaatsen zijn geen gunstmaatregel, maar een bittere noodzaak voor minder mobiele mensen. Deze plaatsen worden trouwens terecht beschermd door het verkeersreglement”, zegt De Lille.

De Lille lanceert deze week trouwens een sensibiliseringscampagne die valide automobilisten erop moet wijzen dat zij het de mensen met een handicap wel erg moeilijk maken door op de voorbehouden parkeerplaatsen te gaan staan. De Lille laat grote affiches aanbrengen op de borden van Decaux die zich in de buurt van metro(station), tram en bus bevinden, en middelgrote in gebouwen van de stad en samenwerkende winkeliers. De town-center managers gaan flyers uitdelen aan de automobilisten. De tekst op die flyer waarschuwt ervoor dat op het parkeren op voorbehouden plaatsen een fikse boete staat.

Er wordt bovendien een werkgroep opgestart om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels en restaurants voor minder mobiele mensen te onderzoeken. De gebouwen moeten daarbij niet enkel openstaan voor rolstoelgebruikers, maar ook bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden. De medewerking van winkeliers en horeca is vrijblijvend, maar als ze aan de voorwaarden voldoen, krijgen ze in de toekomst een quality-label en worden ze in een gids vermeld. En natuurlijk gaat de stad er bij de heraanleg van voetpaden ook beter op letten dat rolstoelgebruikers er makkelijker op en af kunnen.

26-09-2002