realisatieafbeelding27REALISATIE #27 Meer subsidies op basis Brusselwerking

Omdat we de socio-culturele verenigingen erg belangrijk vinden, hebben we met de VGC het subsidiebedrag voor deze verenigingen de voorbije jaren met 15% opgetrokken. Dat geld verdelen we wel anders dan vroeger. Om de regionale verenigingen die hun vrijwilligers goed bij hun werking betrekken en die actief met Brussel werken beter te kunnen ondersteunen, hebben we dan ook een nieuw subsidiereglement gemaakt. De regionale verenigingen krijgen vanaf nu een basissubsidie van 12.500 euro en daar bovenop kunnen ze een hoger bedrag krijgen als ze een goede Brusselwerking organiseren.

De verenigingen worden dus niet meer gesubsidieerd om de eenvoudige reden dat ze bestaan (zoals vroeger het geval was) maar op basis van de kwaliteit van hun Brusselse activiteiten. Omdat de echte dynamiek van een vereniging van onderuit komt, hecht het nieuwe subsidiereglement bovendien ook veel meer belang aan de rol van de vrijwilligers en hun engagement binnen de vereniging. M.a.w. we verankeren het sociaal cultureel werk en tonen dat we de vrijwilligers waarderen: zo zullen we nog jaren kunnen genieten van een bloeiend verenigingsleven in Brussel.