realisatieafbeelding11REALISATIE #11 Meer vrouwen aan de top

Er werken heel wat vrouwen voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) maar die vrouwen stootten in het verleden zelden door naar topfuncties. Vandaar dat we een aantal initiatieven hebben genomen om dat probleem op te lossen. Zo konden vrouwelijke personeelsleden deelnemen aan het project “Top Skills” van Selor dat vrouwen ondersteunt en aanmoedigt om zich kandidaat te stellen voor kaderfuncties.

Het nieuwe ambtenarenstatuut dat we opstelden, voorziet ook in positieve acties om de achterstand weg te werken. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een “ex aequo” tijdens de aanwerving- en promotieprocedure zal men systematisch de kandidaat nemen uit de groep die het slechtst vertegenwoordigd is, vandaag zijn dat dus vrouwen. Daardoor is het aantal vrouwen in het top- en middenkader gestegen van 11% in 2011 naar 29,5% begin 2014.

Bovendien stelden we ook een ordonnantie (een Brusselse wet) op die bepaalt dat er een grotere gelijkheid M/V moet komen binnen de Raden van Bestuur van organisaties die op een of andere manier afhangen van het Brussels Gewest. De regering verplicht zichzelf nu ervoor te zorgen dat maximum 2/3 van de leden die ze zal benoemen, van hetzelfde geslacht is. Op die manier vervult het Gewest opnieuw een voorbeeldfunctie.