Persbericht Groen

Groen roept de Vlaamse minister van onderwijs Crevits (CD&V) én haar Brusselse collega Vanhengel (Open VLD) op om zich de schande van een rechtsgang te besparen. Het burgerinitiatief ‘Ieder Kind een Stoel’ heeft namelijk aangekondigd dat het in Brussel voldoende schoolplaatsen wil afdwingen via de rechter.

“Het is heel ver gekomen als burgers aanvoelen dat ze naar de rechter moeten trekken om voor elk Brussels kind kwaliteitsvol onderwijs te bekomen. Helaas lijkt het er op dat dit de enige manier is om de overheid voor haar verantwoordelijkheid te zetten,” zegt Bruno De Lille, Brussels parlementslid en voorzitter van de commissie Onderwijs in de VGC. “De bevoegde ministers weten immers al lang dat er onvoldoende plaatsen zijn, ze goochelen steeds weer met budgetten maar het resultaat op het terrein volgt niet: ook dit schooljaar waren er weer honderden Brusselse kinderen die niet in een Nederlandstalige school terecht konden.”

Woensdag wordt de capaciteitsmonitor onderwijs voorgesteld en uitgelegd aan de commissie Onderwijs van de VGC. Deze capaciteitsmonitor is een studie van de VUB en de KU Leuven die de vraag naar en het aanbod van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel en Vlaanderen in kaart brengt. De studie toont heel duidelijk aan dat het aanbod momenteel onvoldoende is en dat de vraag ook de volgende jaren blijft stijgen in Brussel.

Bruno De Lille: “De tijd van ‘meten is weten’ is intussen voorbij, ‘weten’ moet eindelijk gevolgd worden door ‘bouwen’. Voor Groen is het zonneklaar: aan het tempo dat er nu scholen bijgebouwd worden zullen we nog jarenlang kinderen moeten weigeren. Dat is een moderne maatschappij onwaardig omdat we zo de toekomst van die kinderen hypothekeren.”

Groen stelt zich dan ook volledig achter de eisen van “Ieder Kind een Stoel” maar roept de bevoegde ministers op om het niet tot een veroordeling te laten komen. “Laten we die ouders tijd en geld besparen,” zegt Bruno De Lille. “Het staat objectief vast dat er plaatsen te kort zijn én de wet voorziet dat de overheid voor voldoende aanbod moet zorgen. In plaats van advocaten te betalen om te verdedigen wat niet uit te leggen valt, zouden de bevoegde ministers beter meteen een versnelling hoger gaan in het bouwen van de scholen zodat we in september geen enkel kind meer moeten weigeren.”

Groen vraagt dan ook een becijferd actieplan dat – op basis van de informatie uit het capaciteitsonderzoek – aantoont hoe de betrokken overheden op zeer korte termijn voor voldoende kwaliteitsvolle scholen zullen zorgen.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC
Brussels Hoofdstedelijk Gewest