Persbericht Groen

Groen vraagt de Vlaamse minister van onderwijs Crevits (CD&V) én haar Brusselse collega Vanhengel (Open VLD) om eindelijk voor voldoende Nederlandstalige scholen te zorgen in Brussel. Uit de uitwisseling van gegevens tussen de ministers van onderwijs van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap blijkt namelijk dat er dit schooljaar maar liefst 800 kinderen geen plaats vonden in een Nederlandstalige school terwijl ze dat wel gewild hadden. 142 onder hen vonden zelfs helemaal geen school en dat is onaanvaardbaar vindt Groen.

Op het eerste gezicht leek het er op dat maar liefst 2.228 kinderen die zich aangemeld hadden voor een Nederlandstalige Brusselse school, daar geen plaats zouden krijgen. Uit de resultaten van de gegevensuitwisseling blijkt dat 1.428 kinderen intussen wel in een Nederlandstalige school terechtkonden. Voor maar liefst 800 kinderen lukte dat echter niet! 658 van hen vonden gelukkig nog een plaats in het Franstalige onderwijs, 142 kinderen zijn nergens teruggevonden.

De minister lijkt dit te aanvaarden aangezien ze op haar persbericht tevreden stelt “dat het overgrote deel van de kinderen toch een plaats vindt in een Brusselse school.”

Bruno De Lille, Brussels parlementslid en voorzitter van de commissie Onderwijs in de VGC: “De wet voorziet niet dat “het overgrote deel van de kinderen” een plaats moet vinden maar wel dat alle kinderen daar recht op hebben en dàt in de taal die ze zelf kiezen. De resultaten van deze gegevensuitwisseling leveren voor de zoveelste keer het bewijs dat er te weinig Nederlandstalige scholen zijn in Brussel. Aan het tempo dat er nu scholen bijgebouwd worden zullen we bovendien nog jarenlang kinderen moeten weigeren. Dat is een moderne maatschappij onwaardig, zo hypothekeren we de toekomst van die kinderen.

Groen vraagt dan ook zeer snel meer budgetten voor de bouw van Nederlandstalige scholen in Brussel en wil ook een becijferd actieplan zien dat aantoont hoe de betrokken overheden op erg korte termijn voor voldoende kwaliteitsvolle scholen zullen zorgen.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC
Brussels Hoofdstedelijk Parlement