door © De Standaard

In de Brusselse regering leeft het idee om de Leopold II-tunnel te renoveren, samen met een private partner. ‘Dat bedrijf kan dan misschien het recht krijgen om tol te heffen op het tracé, zoals nu al gebeurt in Frankrijk’, klinkt het.

Voorlopig gaat het enkel om één van de vele mogelijkheden om geld bijeen te sprokkelen voor de dure renovatie van de verkeersarm. Maar de suggestie van een publiek-private Samenwerking lijkt het meest realistisch, omdat de Brusselse overheid krap bij kas zit.

‘De regering moet dan wel consequent zijn’, vindt Groen-oppositielid Bruno De Lille. ‘In plaats van op één plaats tol toe te laten, voer dan meteen een algemene tol voor alle tunnels, waarvan het hele gewest kan genieten.’ De Lille vraagt zich wel af welk bedrijf het risico wil nemen om zo zwaar te investeren in infrastructuur.

Opmerking van Bruno De Lille: Anders dan de journalist laat uitschijnen, heb ik nooit gezegd dat er een algemene tol moet komen voor alle tunnels. Dat zou namelijk alleen maar het verkeer verplaatsen naar de bovengrondse straten rond die tunnels. Ik heb wel gezegd dat men, in plaats van enkel tol te heffen op de Leopold II-tunnel, dan beter een algemene tol voor heel het gewest zou heffen m.a.w. een stadstol die geldt op alle wegen (mag ook in de vorm van slimme km-heffing voor alle voertuigen).

Je vindt het originele artikel hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160117_02073506