Persbericht Groen

Groen reageert ontgoocheld op het totale gebrek aan visie en samenwerking van de verschillende regeringen omtrent de Brusselse tunnels. Fractieleider Bruno De Lille: “De verschillende regeringen willen het autogerichte verkeersmodel in Brussel in stand houden, en zo geen antwoord bieden aan de files en de luchtvervuiling die de hoofdstad teisteren. De pendelaar en de Brusselaar zijn het slachtoffer van het gekibbel tussen de regeringen. Deze tunnelcrisis biedt nochtans de kans om de versleten Brusselse mobiliteitsvisie eindelijk om te gooien.” Groen stelt drie concrete maatregelen voor om een duurzaam mobiliteitsbeleid in Brussel mogelijk te maken voor de Brusselaar en de pendelaar.

Groen steekt de hand uit naar het Overlegcomité door duurzame voorstellen op tafel leggen. De enige echte oplossing, die Brussel beter toegankelijk, gezonder en aantrekkelijker maakt, zit namelijk in het snel doen dalen van de autodruk. “Het kan wel degelijk anders. Ten eerste moet de fiscale steun voor salariswagens worden afgebouwd en vervangen worden door een mobiliteitsbudget voor alle werknemers,” vindt De Lille.

Daarnaast pleit De Lille voor een aantal essentiële investeringen in het openbaar vervoer: “We denken daarbij aan het maximaal (om het kwartier een trein) in werking stellen van de S-lijn, de versnelde invoering van Brabantnet dat de Rand en Brussel met elkaar verbindt, en een metrobusnetwerk voor het hele Brussels Gewest. Verder moeten de geplande fietssnelwegen prioritair worden afgewerkt, en moet er ook een Brussel ExpresNet gecreëerd worden op het ondergebruikte Brusselse railnetwerk, in combinatie met metro en tram.”

Groen pleit verder voor een slimme kilometerheffing ter vervanging van de bestaande verkeersbelastingen. “Door deze heffing afhankelijk te maken van hoe vaak, waar en wanneer je rijdt, kan de kilometerheffing files en vervuiling drastisch doen afnemen,” aldus De Lille. Volgens Groen kan enkel een pakket complementaire maatregelen op Vlaams, federaal en Brussels niveau de mobiliteitsknoop in Brussel ontwarren. “Tijd dat de verschillende regeringen hun verantwoordelijkheid nemen in het belang van de pendelaar en de Brusselaar, in plaats van aan een soort vechtfederalisme te doen,” besluit De Lille

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement