Vraag om uitleg van de heer Bruno de Lille, Brussels parlementslid, aan de heer Vanhengel, collegelid bevoegd voor Onderwijs, betreffende het verbod op openlijke homo-onderwijzers in het onderwijs van de Stad Brussel.

Eind augustus vroeg de directrice van een Brusselse school tijdens een sollicitatiegesprek een toekomstige onderwijzer om zijn homo-zijn nooit aan de leerlingen te laten blijken. Noch de bevoegde schepen, noch de algemeen directeur van het Brusselse stadsonderwijs floten de directrice terug. Integendeel, de algemeen directeur van het Brusselse stadsonderwijs trad zijn personeelslid bij onder het mom van de ‘neutraliteit van het onderwijs’.

Dit voorval heeft natuurlijk niets met neutraliteit te maken maar toont vooral dat er ook vandaag nog veel werk aan de winkel is wat betreft diversiteit en gelijke kansen. Zoals je niet aan iemand kan of wil vragen om te verstoppen dat ze vrouw is of dat hij of zij een andere huidskleur heeft, zo kan je ook niet vragen dat leerkrachten hun geaardheid verbergen. Als je steeds op je woorden moet letten en zelfs gevraagd wordt om te liegen als leerlingen expliciet naar je geaardheid zouden vragen, dan zorgt dat voor een constante stress en geef je meteen ook de indruk dat homoseksualiteit iets fout is, iets dat verborgen moet worden.

Samenleven in een hyperdiverse omgeving is iets wat niet vanzelf gaat, dat leer je onder meer op school. Respect leren hebben voor het anders-zijn van je mede-burgers en mede-leerlingen en inzien dat dat anders-zijn geen bedreiging is maar juist een verrijking kan zijn, is iets wat we vandaag onvoldoende meegeven aan onze kinderen. Onze scholen, en zeker de Brusselse scholen, zouden daar het voortouw moeten nemen.

Bovendien is een divers lerarencorps gewoon goed omdat je zo de kans vergroot dat er iemand bij zit in wie de leerling zich kan herkennen. Het signaal geven dat homo-zijn verkeerd is, is een ramp voor elke jongere, elke leerling die zijn seksualiteit aan het ontdekken is. Vergeet niet dat aantal zelfmoorden bij jonge holebi’s ligt nog altijd veel hoger dan bij hun hetero-leeftijdsgenoten.

U hebt zichzelf tot doel gesteld gelijke kansen te vertalen in de eigen diensten en instellingen zowel bij aanwerving als promotie. U bent zelfs van plan om onder meer bij de directie onderwijs een referentie-ambtenaar gelijke kansen aan te werven. Ik ga er dus van uit dat u het eens bent met mij als ik zeg dat een overheid niet aan zijn burgers of aan zijn werknemers kan vragen om te liegen over wie en hoe ze zijn.

Mijn vragen:

  • Hoe hebt u als VGC-collegelid voor Onderwijs gereageerd?
  • Welke stappen voorziet u om er mee voor te zorgen dat ook het Brusselse Stadsonderwijs een echt diversiteitsbeleid zal voeren?

Het antwoord van collegelid Vanhengel zal later toegevoegd worden.