door EB © Belga / De Morgen

De Brusselse regering heeft het ontwerp van ordonnantie van minister van Werk Didier Gosuin goedgekeurd waardoor de Brusselse sociale inspecteurs binnenkort kunnen optreden tegen bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie bij de aanwervingen. Ze kunnen daarbij beroep doen op zogeheten ‘mystery calls’ om de overtreders voor de rechter te kunnen brengen.

Het parlement zal zich na het reces over de tekst buigen. De ordonnantie maakt het mogelijk dat de sociale inspectie beroep kan doen op de techniek van ‘mystery calls’ of anonieme praktijktesten na klachten waarbij er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen het bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden. Dat betekent dat de techniek dus niet blind kan worden gebruikt.

Het ontwerp bestaat uit twee luiken. Het eerste zijn de praktijktests, waarbij twee gelijkaardige solicitaties naar een bedrijf gestuurd worden. Die verschillen slechts op één punt: de ene heeft een ‘autochtone’ naam en de andere een naam van vreemde afkomst. Het tweede heeft tot doel om na te gaan of een onderneming wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen. Dat gebeurt dan door het contacteren van het bedrijf met dergelijke onwettelijke vraag.

Dat er een probleem van discriminatie bestaat in het Brussels gewest blijkt uit de cijfers: de werkgelegenheidsgraad van mensen met een Belgische oorsprong ligt met 71 procent gevoelig hoger dan die van mensen met een andere Europese afkomst of uit het Midden-Oosten (lager dan 35%). De ordonnantie vormt één van de tien maatregelen van de Brusselse regering tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt. De andere maatregelen voorzien onder meer in steun aan bedrijven die zich inzetten voor diversiteit.

Op het federale niveau probeert minister van Werk Kris Peeters de forcing te voeren rond ‘mystery calls’. Hij heeft een voorontwerp van wet klaar dat hij de regering wil voorleggen. Maar coalitiepartners Open Vld en N-VA lopen niet warm voor de maatregel en ook de sociale partners vragen meer tijd om zich over het dossier te buigen.

Minderhedenforum: “Doorbraak in strijd tegen discriminatie”

Dat Brussel als eerste overheid in België mystery calls tegen discriminatie op de arbeidsmarkt invoert, is “een doorbraak in de strijd tegen discriminatie”. Dat zegt het Minderhedenforum. “Slachtoffers van discriminatie wachten al heel lang op een handhavingsbeleid dat een eind maakt aan de straffeloosheid.”

(…)

Groen: “Voorop in de strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt”

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. “In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België”, stelt Groen-fractievoorzitter in het Brussels Parlement Bruno De Lille.

Na de aanvankelijke weigering van minister Gosuin om praktijktesten in Brussel in te voeren, organiseerde het Brusselse Parlement onder impuls van Groen en Ecolo hoorzittingen over dit thema. Daardoor kwam het debat in een stroomversnelling.

“We hebben wetgevende initiatieven genomen en hoorzittingen met experts georganiseerd. Daaruit bleek dat de drempels die de meerderheid zag, wel degelijk overwonnen konden worden. Dat de minister ons nu uiteindelijk volgt, is mooi en geeft blijk van voortschrijdend inzicht. Dit is een grote stap voorwaarts. Nu moet de inspectiedienst ook voldoende middelen krijgen om de praktijktesten en mystery calls uit te voeren”, aldus De Lille.

De groenen vragen nu dat de Brusselse regering doorzet. “De inspectie werkt reactief. Dat wil zeggen: na klachten op basis van sterke vermoedens. De volgende stap is proactieve inspectie. Dat zal nodig zijn, want discriminatie gebeurt steeds meer verborgen”, merkt Ecolo-fractieleidster Zoë Genot op. De groenen vinden dat Brussel terecht trots mag zijn: “Noch in Vlaanderen, Wallonië of federaal staat men al zo ver in de strijd tegen discriminatie. Brussel is hier voortrekker en we hopen dan ook dat ons voorbeeld gevolgd zal worden.”

Het hele artikel lees je hier: https://www.demorgen.be/binnenland/mystery-calls-komen-eraan-in-brussels-gewest-bef19a7a/