door Wytse Van Stichel © De Standaard

‘Ik dacht altijd dat ook N-VA de macht van de burgemeesters in het Brussels Parlement wou inperken, maar nu willen ze die net de hand boven het hoofd houden. Waren dat dan loze praatjes?’ Groen-fractieleider Bruno De Lille reageert verontwaardigd op het nieuws dat N-VA dreigt met een belangenconflict, om het voorstel tot volledige decumul in Brussel tegen te houden.

Vrijdag bespreekt het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie dat het onmogelijk maakt om nog tegelijk burgemeester of schepen en parlementslid te zijn. Groenen, socialisten en en DéFI willen hiermee machtsconcentratie en belangenvermenging tegengaan.

Het voorstel heeft echter geen meerderheid aan Vlaamse kant, omdat meerderheidspartijen Open Vld en CD&V en oppositiepartij N-VA tegen zijn. Maar na een afkoelingsperiode van 30 dagen kan het voorstel alsnog worden goedgekeurd indien een derde van de Nederlandstaligen voorstemmen. N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche verklaarde woensdag aan Belga dat in dat geval het Vlaams Parlement nog een belangenconflict kan indienen.

‘Verbazing’

Bruno De Lille stelt ‘tot zijn grote verbazing’ vast dat, voor het Brussels parlement zich heeft kunnen uitspreken over de tekst, de N-VA al dreigt met een belangenconflict. ‘Dus aan de ene kant, hameren ze voortdurend op het belang van goed bestuur, maar nu ze de kans krijgen er iets aan te doen, willen ze ons de mond snoeren en een democratische stemming tegenhouden. ‘Het cumulverbod geldt echter voor alle burgemeesters, schepenen en parlementsleden, zowel Franstalig als Nederlandstalig’.

Volgens De Lille dreigt N-VA met dit belangenconflict uit eigen partijbelang, maar houdt ze geen rekening met de belangen van Brusselaars. ‘Ze zijn als de dood dat de Vlamingen dit ook een goed idee zouden vinden zodat hun cumulerende parlementsleden daar ook geld en macht zouden verliezen.’ Johan Van den Driessche verdedigt zich en wijst erop dat de decumulregeling erg nadelig is voor de positie van de Nederlandstaligen in Brussel. ‘De Vlaamse partijen zijn meestal klein in het gewest en hebben zelden meer dan een ‘Vlaamse’

schepen of een OCMW-voorzitter. Een ambt als burgemeester of een schepen met grote bevoegdheden en de daarbehorende mediabelangstelling zijn meestal niet voor hen weggelegd.’

Groen roept zowel N-VA, CD&V als Open Vld op om eindelijk werk te maken van goed bestuur in Brussel en het cumulverbod goed te keuren. ‘We geven deze strijd niet op. Zelfs een belangenconflict kan dit voorstel slechts tijdelijk blokkeren. Er is een nieuwe politieke cultuur in Brussel nodig en een cumulverbod is daarin een belangrijke stap’, besluit Bruno De Lille.

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20180608_03551398