door EC © BRUZZ

De startnota voor een nieuwe Vlaamse regering voorziet in een “kordater toezicht” op de besteding van Vlaamse middelen in Brussel. Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (SP.A) en Groen-politici Stijn Bex en Bruno De Lille vrezen voor de gevolgen als Open VLD en CD&V toehappen. “De autonomie van de VGC is net onze sterkte.”

Het is niet de eerste keer dat de N-VA voorstelt om voorwaarden te koppelen aan de besteding van de Vlaamse dotatie aan de VGC. In april wilde de N-VA zulke voorwaarden nog in het vernieuwde Brusseldecreet schrijven, maar daar gingen onder meer toenmalig Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz (Open VLD), maar ook SP.A en Groen niet mee akkoord.

“Er staan maar twee zinnen over de VGC in de startnota, en dan vooral dat er ‘kordaat’ moet worden toegezien op de ‘gewenste’ besteding en de ‘correcte’ naleving”, zegt Vlaams parlementslid voor Brussel Hannelore Goeman (one.brussels-sp.a). “Die woordkeuze weerspiegelt voor mij de neiging van de coalitie om de VGC zoveel mogelijk onder voogdij te plaatsen van Vlaanderen. Terwijl de autonomie van de VGC net onze sterkte is, want zo kunnen we op maat van de Brusselaars werken.”

Vlaamse omweg

Ook voormalig staatssecretaris en ex-parlementslid Bruno De Lille (Groen) uitte zijn onvrede met de startnota. “Als de N-VA in Brussel niet democratisch aan het bewind kan komen, dan rammen ze het wel via een omweg door de strot van de Brusselaars”, schreef hij op Twitter.

De Lille vreest zelf dat tactische overwegingen de bovenhand zullen halen bij CD&V en Open VLD. “In Brussel zit CD&V nu in de oppositie, dus het kan zijn dat ze op korte termijn gaan denken en vanuit Vlaanderen mee aan de touwtjes willen trekken. En bij Open VLD zit je met een openlijke breuk tussen de Brusselse kopstukken en diegenen die in Vlaanderen onderhandelen. Het zou kunnen dat de voorzitter hen een lesje wil leren door meer inspraak in Brussel los te weken via de Vlaamse regering.”

N-VA: ‘Goeie afspraken maken goeie vrienden’

Dat scenario zou volgens De Lille nefast zijn voor de werking van de VGC. “De VGC voert volgens de N-VA een beleid dat niet Vlaams genoeg is”, zegt hij. “Denk aan onderwijs: de VGC geeft nu veel geld aan het bouwen van nieuwe scholen, maar de N-VA vindt dat niet nodig omdat die extra scholen ook Franstalige leerlingen zouden aantrekken. De N-VA wil dat Brussel aan het handje loopt van de Vlaamse regering.”

Huidig VGC-voorzitster Elke Van den Brandt (Groen) wenste niet te reageren. Vlaams parlementslid voor Groen Stijn Bex leest in de nota vooral een nadruk op identiteit. “Onderwijs, cultuur en media worden heel sterk ingezet om de Vlaamse identiteit vorm te geven, maar voor ons is dat een blik in de achteruitkijkspiegel. Die komt totaal niet overeen met de stedelijke realiteit in Brussel”, vindt Bex.

Bex verwijst naar de visie van Groen op het onderwijs in Brussel. “Wij zijn voor tweetalig onderwijs, de N-VA is daar radicaal tegen. Gaan ze dan tegen de Brusselse Vlamingen zeggen: ‘sorry, daar betalen wij niet voor’?”, zegt Bex. “De N-VA wil dat Brussel uitvoert wat zij beslissen, maar hun visie op Brussel is niet die van de Brusselse regering.”

Vlaams parlementslid voor N-VA Karl Vanlouwe vindt het dan weer volstrekt logisch dat de Vlaamse regering meer inspraak krijgt in de besteding van het geld door de VGC. “Goeie afspraken maken goeie vrienden”, zegt hij aan BRUZZ, “dat heeft niks met een belerend vingertje te maken. We willen daarentegen geen blanco cheque geven.”

Bij Open VLD onthouden kopstukken Guy Vanhengel en Sven Gatz zich voorlopig van commentaar.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/politiek/n-va-wil-brussel-aan-het-handje-laten-lopen-van-vlaanderen-2019-08-12