door Jef Poppelmonde © De Standaard

Maak van heel het Brussels Gewest één grote zone 30. Dat voorstel van Groen oogst welwillende reacties.

Op alle lokale wegen binnen het Brussels Gewest, goed voor zeventig procent van het totale wegennet, geldt vandaag 50 km per uur als maximumsnelheid. Als het van oppositiepartij Groen afhangt, verlaagt die norm naar 30 km per uur – weliswaar met de mogelijkheid tot uitzonderingen. Brussels Parlementslid Bruno De Lille heeft daarover een voorstel van ordonnantie klaar.

‘De belangrijkste motivatie is verkeersveiligheid’, zegt De Lille. ‘De voorbije jaren vielen in Brussel jaarlijks gemiddeld dertig verkeersdoden. We hebben binnen het Gewest afgesproken om dat aantal tegen 2020 te verlagen tot twaalf. Maar we trappelen ter plaatse. Nochtans weten we dat snelheid een cruciale factor is bij ongevallen. Een voetganger of fietser die wordt aangereden door een wagen met 30 km per uur, brengt het er in meer dan 9 op de 10 gevallen levend van af. Bij 50 km per uur daalt de kans op overleven drastisch tot één op twee.’

Noodmanoeuvre

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) deed in 2014 een onderzoek naar dodelijke ongevallen in Brussel. ‘Snelheidsverlaging is cruciaal om een groot aantal ongevallen en verkeersslachtoffers te voorkomen’, luidde de conclusie. ‘Zo kan het risico op een botsing worden teruggebracht en de beschikbare tijd om andere weggebruikers op te merken en een noodmanoeuvre uit te voeren worden verlengd.’

Er is meer, zegt De Lille. ‘Auto’s die met 30 km per uur rijden, rijden ook constanter. Ze moeten minder vaak afremmen en weer optrekken, en zullen daardoor minder schadelijke stoffen uitstoten. Bovendien verloopt trager verkeer geleidelijker, waardoor de capaciteit van het wegennet verhoogt. Het gaat in tegen het buikgevoel, maar een lagere maximumsnelheid zou zo ook de files iets korter kunnen maken.’

De Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets (CD&V), noemt het voorstel van De Lille ‘zeker een goed idee’. ‘De ambitie om grotere delen van Brussel tot zone 30 te maken, zat al in eerdere plannen van de Brusselse regering vervat (op dit moment gaat het om ongeveer 40 procent van alle lokale wegen, red.). Maar persoonlijk voel ik meer voor flexibele snelheden. Op heel wat invalswegen installeren wij nu al digitale borden, die tijdens de schooluren 30 km per uur aangeven, maar later op de avond wel 50 km per uur.’

Debaets benadrukt ook het belang van de afdwingbaarheid van snelheidslimieten. ‘De politie heeft daarvoor zopas nog twee miljoen aan bijkomende middelen ontvangen. We bekijken daarnaast de mogelijkheden om een eigen administratief verwerkingscentrum voor verkeersboetes uit de grond te stampen.’

Ook Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) vindt de uitbreiding van de zone 30 ‘op zich geen probleem’. ‘Maar wij staan niet zo achter deze veralgemeende, symbolische maatregel. Het is beter om elke lokale context afzonderlijk te bekijken.’

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170305_02764094