door FDC © BRUZZ

Het aandeel van leerlingen dat in Brussel Nederlandstalig onderwijs volgt, is gedaald. Dat is opmerkelijk, want al jaren beweert Vlaanderen dat ze middelen inzet om het marktaandeel net op te trekken. Het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert: ‘Vlaanderen blijft investeren in extra stoeltjes in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.’

Hoewel er meer leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs zitten dan vorig jaar, zakt het marktaandeel van 19 naar 18,5 procent. Dat haalt Groen uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Dit betekent dat de Franse Gemeenschap er het laatste jaar in is geslaagd om meer nieuwe plaatsen te creëren dan de Vlaamse.

Dat is opmerkelijk, want al jaren beweert Vlaanderen dat ze middelen inzet om dit marktaandeel op te trekken. Zo gaf de Vlaamse Gemeenschap te kennen dat ze 30 procent van de Brusselse jongeren een plaats willen bieden in de Nederlandstalige scholen.

“Vlaanderen zegt al jaren dat het een aanbod voor 30 procent van de Brusselaars wil voorzien, maar het blijft bij beloftes. We zien nu zelfs een achteruitgang”, zegt Bruno De Lille (Groen), voorzitter van de commissie onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

“Zo laten we niet alleen honderden kinderen in de kou staan, het heeft op termijn ook een negatief effect op de tweetaligheid van onze hoofdstad. Het plaatstekort dreigt op lange termijn immers de Nederlandse taal te ondermijnen, zegt hij.

“De tweetaligheid van Brussel is er door het grote succes van het Nederlandstalige onderwijs de laatste 15 jaar enorm op vooruitgegaan. Veel Brusselaars spreken thuis Nederlands noch Frans, dus er is geen enkele reden om hen alleen naar het Franstalig onderwijs te sturen. Als we dat toch doen, dan snijden we in onze eigen vingers”, stelt De Lille.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/nederlandstalig-onderwijs-verliest-marktaandeel-brussel