door © Het Laatste Nieuws

Het Brussels Parlement heeft geen meerderheid behaald over een volledige decumul die het onmogelijk zou maken om nog tegelijk burgemeester of schepen en parlementslid te zijn. Groenen, socialisten en en DéFI willen daarmee machtsconcentratie en belangenvermenging tegengaan.

De tekst kreeg de steun van een ruime meerderheid van 58 stemmen tegen 23 bij 3 onthoudingen. Maar aan Nederlandstalige kant stemde een meerderheid van 11 (Open Vld, N-VA, CD&V en Vlaams Belang) van de 17 leden tegen. In Brussel moet een voorstel in beide taalgroepen een meerderheid behalen.

Socialisten, groenen, DéFI en cdH keurden zoals verwacht het voorstel goed, MR, Open Vld, CD&V en N-VA stemden tegen en Benoît Cerexhe ( DéFI), Bernard Clerfayt (DéFI) en Alain Destexhe (MR) onthielden zich.

Tweede stemming?

Het voorstel van ordonnantie is door het ontbreken van een Nederlandstalige meerderheid dan ook niet goedgekeurd. Er bestaat nu de mogelijkheid om tot een tweede stemming over te gaan na een afkoelingsperiode van 30 dagen. Dan is er geen meerderheid in beide taalgroepen meer nodig, in de Nederlandstalige taalgroep volstaat dan dat een derde van de parlementsleden het voorstel goedkeurt.

Maar de meerderheidspartijen Open Vld en CD&V en oppositiepartij N-VA waarschuwden tijdens het plenaire debat nog eens voor de gevolgen van het ‘oneigenlijke’ gebruik van dit anti-blokkeringssysteem. Het systeem werd jaren geleden ingevoerd uit vrees dat het

toenmalig Vlaams Blok een meerderheid zou halen in de Nederlandstalige taalgroep en de instellingen zou blokkeren. Dat het nu effectief zou ingezet worden, zien de drie partijen niet zitten. Zij noemden de optie in commissie al “rechtsmisbruik waartegen we ons met alle middelen zullen verzetten”.

In de wandelgangen werd geopperd dat het misschien niet tot een tweede stemming zou komen, maar het is niet duidelijk hoe dat kan worden vermeden. De tweede stemming kan alvast over het zomerreces getild worden door een belangenconflict van het Vlaams Parlement.

Groen wil definitieve stemming voor reces

Groen vraagt in elk geval een finale stemming nog voor de zomer. “We geven deze strijd niet op. Ongezonde machtsconcentraties moeten worden afgebroken”, zegt fractieleider Bruno De Lille.

“Open Vld, N-VA en CD&V hebben al jarenlang de mond vol over goed bestuur in Brussel. Nu kunnen ze een maatregel invoeren die het verschil kan maken, en blokkeren ze die uit eigenbelang. Er is dringend nood aan nieuwe politieke cultuur in Brussel. Het afbreken van de macht van de burgemeester in het parlement is hierin een belangrijke en noodzakelijke stap.”, vervolgt hij.

“We gaan ons voorstel opnieuw agenderen in het parlement”, zegt De Lille. “Voor ons is het vanzelfsprekend dat macht niet teveel mag worden geconcentreerd en dat Brusselse politici binnenkort hun uitvoerend mandaat als burgemeester, schepen- of OCMW-voorzitter niet meer mogen combineren met dat van parlementslid.”

Ongelijkheid tussen Brusselaars en Vlamingen

De Nederlandstalige partijen die tegen het voorstellen vinden het ongehoord dat een ordonnantie die zonder Nederlandstalige meerderheid werd aangenomen het statuut en de voorwaarden van Vlaamse parlementsleden zou wijzigen. Het voorstel bepaalt immers dat ook de zes Brusselse verkozenen in het Vlaams Parlement geen burgemeester of schepen kunnen zijn, terwijl dat niet geldt voor hun andere Vlaamse collega’s.

Opmerkelijk was verder dat ook bij de voorstanders dinsdag opgeroepen werd tot matigheid. Sp.a-fractieleider Jef Van Damme en zijn cdH-collega Benoît Cerexhe riepen op om opnieuw rond tafel te gaan zitten.

Het hele artikel lees je hier: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/nederlandstaligen-torpederen-decumulvoorstel-brussels-parlement~ab78d7f3/