Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo zijn verbaasd over de lichtheid van de nieuwe parkeerordonnantie. “Hebben we hiervoor de invoering van het parkeerplan twee jaar moeten uitstellen?“, vragen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo) zich af. “Om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren hebben we dringend een goed parkeerbeleid nodig. Door het getalm van de Brusselse Regering hebben we echter heel veel kostbare tijd verloren wat de gezondheid van de Brusselaars schaadt en onze economie in de problemen brengt.”

Bijna twee jaar geleden weigerde Minister Smet het parkeerbeleid zoals het door de vorige regering was opgezet, uit te voeren. Na (veel te) lang wachten, stelde hij gisteren uiteindelijk zijn nieuwe versie van de parkeerordonnantie voor aan de Commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement.

Helaas bleken de aangekondigde “belangrijke wijzigingen” vooral te bestaan uit technische aanpassingen en enkele tekstcorrecties. Van de enige belangrijke verandering, het verhogen van de maximumtarieven per uur, heeft de minister in de commissie bovendien gezegd dat hij ze de eerstkomende jaren sowieso niet zal uitvoeren.

De vermindering van het aantal parkeerplaatsen of het verkleinen van de zone waarin een bewonerskaart geldt, interessante zaken die de sp.a tot nu toe eiste, vinden we bovendien helemaal niet terug in de nieuwe ordonnantie. Men heeft ons twee jaar laten wachten op een lege doos.” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. “Als je weet hoeveel overlast het verkeer veroorzaakt, hoeveel mensen ziek zijn door de luchtvervuiling en hoeveel miljoenen de mobiliteitsknoop elk jaar kost aan onze bedrijven was het onverantwoord om dit voor minieme wijzigingen 2 jaar stil te leggen.

Vandaag blijkt dat minister Smet het bestaande parkeerplan gewoon had kunnen uitvoeren. Technische wijzigingen en het wegwerken van de kinderziektes die bij zo’n nieuwe regelgeving horen, konden dan gewoonweg met kleine aanpassingen van het plan gebeuren.

Céline Delforge, parlementslid Ecolo: “Alleen maar omdat de Minister het klaarliggende parkeerbeleidsplan van de vorige regering niet wou uitvoeren, heeft hij de Brusselaars met minstens twee jaar extra verkeersproblemen opgezadeld. De Brusselaars snakken naar een ambitieus mobiliteitsbeleid maar de regering heeft dat blijkbaar nog steeds niet begrepen.

Groen en Ecolo roepen de regering op om geen moment langer te wachten met de uitvoering van het parkeerplan. De groene partijen staan open om technische verfijningen aan het plan te steunen maar willen geen moment uitstel meer.

21 JUN 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement