Persbericht Groen – ECOLO

De vier vrouwelijke regeringsleden van de huidige regering Vervoort beheren samen ampter 24,83 procent van het budget. De drie vrouwelijke regeringsleden van de vorige bestuursploeg hadden 41,96 procent van het budget ter beschikking. Kan de minister-president dan wel spreken van een paritaire regering? Omdat het zondag Internationale Vrouwendag (8/3) is, hebben Groen en Ecolo de Brusselse regering aan een gendertest onderworpen.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Voor een paritaire regering is er meer nodig dan een gelijke groepsfoto op het bordes van het parlement. Een gelijk aantal mannen en vrouwen in een regering is de eerste stap in de richting van een gendergelijke politiek, maar het budget moet volgen.”

Door de zesde staatshervorming heeft het Brussels gewest een groter budget dan de vorige regeringen. Het budget van die gewestregering is dankzij de zesde staatshervorming aanzienlijk gestegen. Er is met andere woorden meer geld te verdelen over de verschillende gewestministers.

Het financiële aandeel van de vrouwen is evenwel spectaculair gedaald, zo blijkt uit onze berekeningen. In de vorige regering zetelden er drie vrouwen, die samen 41,96 procent van het budget beheerden. De huidige regering telt vier vrouwen, die in totaal 24,83 procent van het budget voor hun rekening houden. Een verschil van 17,13 procentpunten. Zelfs in absolute cijfers hebben de vrouwelijke regeringsleden minder budget dan in de vorige legislatuur.

“Minister-president Vervoort verkondigde bij het aantreden van zijn bestuursploeg trots dat hij een paritaire regering zou leiden. Maar wil hij echt werk maken van een gelijke regering, zorgt hij er best ook voor dat mannen en vrouwen gelijkwaardig budget ter beschikking hebben” zegt Bruno De Lille.

In een filmpje zetten we de cijfers op een rij: http://www.youtube.com/watch?v=9ecAEFeWfrw

Contact:
Bruno De Lille
Brussels Volksvertegenwoordiger
Fractieleider Groen