door gvds © De Standaard

De bouw van het Bronkstheater is niet definitief geschrapt. Als er 1,5 miljoen euro gevonden wordt bij andere overheden of de privé-sector, dan kan het gebouw nog altijd verrijzen op de Varkensmarkt in Brussel. Dat zegt Pascal Smet (SP.A), als collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Cultuur.

Smet wil ook de andere mogelijkheden bespreekbaar houden, zoals het voorstel dat hij met minister Bert Anciaux lanceerde om het jeugdtheater in de Beursschouwburg onder te brengen. “Dat idee is niet van de baan. Architecten zeggen me dat het kan, dat de Beursschouwburg er geschikt voor is. Alle betrokken partijen moeten de suggestie eens goed laten bezinken.”

De plannen voor het Bronkstheater zijn opgelopen tot 6,5 miljoen euro kosten. Dat is 1,5 miljoen euro meer dan begroot. “Niemand zegt dat de zaal te duur is, maar er is bij de VGC geen geld om het te financieren”, aldus Smet. “Ook voor de jaarlijkse exploitatiekosten van 300.000 euro is nog geen oplossing.”

Bronks stelt volgende week een memorandum voor, als reactie op het stilleggen van de bouwplannen. “Iedereen zegt luidop dat er nog geen beslissing genomen is”, zegt de zakelijk leider Piet De Coster. “Als Pascal Smet voorstelt om samen 1,6 miljoen euro te zoeken, dan zijn we daar uiteraard toe bereid.”

De stad Brussel wil in elk geval “een helpende hand toesteken”, zo melden de schepenen Bruno De Lille en Henri Simons. De Lille, verantwoordelijk voor Vlaamse Aangelegenheden in Brussel: “De bouwvergunning is al afgeleverd, maar met het verlagen van de stedenbouwkundige lasten kan de stad hulp bieden. Op de Varkensmarkt is er nu een fameuze stadskanker, al jarenlang een doorn in het oog van het stadsbestuur. We willen dat het vooruitgaat.”

Brussel geeft “uit principe” 250.000 euro voor de bouw van het Bronkstheater en financiert ook de werking (40.000 euro).

De Lille: “Ik weet niet of we nog veel meer kunnen bijdragen. We zijn nog in onderhandeling met de Vlaamse Gemeenschap over de KVS, want ook daar zijn de bouwkosten opgelopen. Maar ook voor die vijf miljoen euro heb je toch een Bronkstheater? Het is niet omdat de VGC geen 6,5 miljoen euro vindt, dat ze moet beslissen om niets te doen.”

Ook binnen de VGC gaan er stemmen op om de afspraak met Bronks na te komen. De raadsleden Carla Dejonghe (VLD) en Brigitte De Pauw (CD&V) vinden dat Anciaux een extra inspanning moet doen.