Persmededeling ECOLO – Groen

Groen en Ecolo betreuren dat de Brusselse regering het verzet tegen de verbreding van de Ring laat varen voor een deal over de terreinen rond de Heizel, waar het nieuwe nationale stadion zou moeten komen. Het intergewestelijk overleg tussen Brussel en Vlaanderen, lijkt in die richting te gaan.

Brussels minister-president Vervoort (PS) en zijn Vlaamse evenknie Bourgeois (N-VA) hebben elkaar ontmoet voor een intergewestelijk overleg. Daarbij is de verbreding van de Brusselse ring ter sprake gekomen en is de Brusselse minister-president gezwicht voor de Vlaamse vraag voor een bredere Ring.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement: “Het zijn de Brusselaars die de rekening zullen betalen. Bovendien weten we uit studies dat dit project niet eens een echte oplossing betekent voor de fileproblemen op de Ring maar intussen wel het mobiliteitsprobleem in Brussel erger zal maken. Onze Brusselaars en de Brusselse bedrijven mogen dus het ergste verwachten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat onze minister-president hier in mee gaat.”

De vorige regering, waar de Groenen mee in zaten, was duidelijk tegen de verbreding van de Ring omdat een bredere Ring niet alleen de mobiliteitsproblemen naar binnen Brussel dreigt te verplaatsen maar ook een ramp betekent voor de luchtkwaliteit in en rond Brussel die nu al erg slecht is. Men schat dat er elk jaar zo’n 1000 mensen vroegtijdig overlijden door fijn stof uit verkeer. Het regeerakkoord deed ons reeds het ergste vrezen. Met de toegift aan Vlaanderen om in technische werkgroepen de verbreding van de Ring voor te bereiden, maakt de Brusselse Regering definitief zijn bocht.

Céline Delforge, parlementslid (Ecolo): “Meer auto’s betekent meer fijn stof, minder gezondheid. De concentraties van fijn stof zijn nu al te hoog in Brussel. De Europese commissie tikt ons hiervoor op de vingers. Zal Vlaanderen onze boetes betalen nu ze het Brussel nog moeilijker maakt de norm ivm fijnstof te halen?”

Groen en Ecolo verwachten dat de Brusselse regering opkomt voor haar inwoners en het been stijf houdt in dit dossier. We zullen de betrokken ministers hierover dus interpelleren in het Brussels parlement.

Contact:
Bruno De Lille, Fractieleider Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Céline Delforge, Parlementslid Ecolo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest