Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen om de lage welzijnscijfers bij jonge LGBTI+ om te buigen. Het kan ook bijdragen aan het verbeteren van LGBTI+ acceptatie bij bepaalde groepen en individuen. Tot slot moet er ook aandacht zijn voor schijntolerantie, waarbij slechts bepaalde praktijken en vormen van seksuele diversiteit en genderdiversiteit worden geaccepteerd.

We werken aan een regenboogbeleid in scholen:

  • Scholen werken vanaf de kleuterklas met kinderen en jongeren rond diversiteit. Datgebeurt in samenwerking met deskundige middenveldorganisaties.
  • Er komt meer aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit vanfamilies binnen de eindtermen van relationele en seksuele vorming.
  • We vragen ook meer aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families binnen de leergebied- en vakoverschrijdende eindtermen(LOET en VOET) in het lager en secundair onderwijs.
  • Hiervoor werken we met inclusieve educatieve materialen.

We vragen meer aandacht voor LGBTI+ sensibilisering en welbevinden op school:

  • We zorgen voor een veilige en inclusieve schoolomgeving. Die omvat aangepaste infrastructuur zoals genderinclusieve toiletten.
  • We ondersteunen initiatieven van leerlingen zoals Gay-Straight alliances (GSA’s). Zo voelen leerlingen zich ook op school veiliger.

Leerkrachten voelen zich voldoende ondersteund om dit thema te bespreken:

  • Leerkrachten krijgen voldoende begeleiding om initiatieven als GSA’s te steunen.
  • Ze leren al tijdens hun opleiding om (LGBTI+) inclusief te werken.
  • Er is bijscholing mogelijk, er zijn educatieve pakketten beschikbaar en scholen kunnenvoorbeeldfiguren uitnodigen.
  • In scholen waar dit moeilijk loopt, voorzien we extra ondersteuning.