Marjan Justaert © De Standaard

Dat Ecolo-Groen zich verzet tegen de aanleg van een nieuwe, uitgebreide metrolijn van Bordet in Evere tot Albert in Vorst (metro 3), lokt vooral bij Open VLD en SP.A verontwaardigde reacties uit. Zeker omdat de plannen al vergevorderd zijn én de groenen er aanvankelijk achter stonden. Het groene tegenvoorstel – trams in eigen bedding – krijgt geen bijval.

Al jaren wordt er gepalaverd over de aanleg van demetrolijn 3, een nieuwe as met 18 stations die 10,3 kilometer zal bestrijken en het Brussels gewest van noord naar zuid zal doorkruisen. ‘Een kleine revolutie waarop veel gebruikers aan het wachten zijn’, klinkt het wervend op de fancy website www.metro3.be. Van Bordet in Evere, op een steenworp van het Navo-hoofdkwartier, zal de metro via een nagelnieuwe, nog te graven tunnel naar het Noordstation rijden, en van daaruit verder richting Zuidstation tot aan Albert, de gekende halte in Vorst.

De Noord-Zuidas is zowat de drukste in heel Brussel, maar momenteel rijdt er enkel een ondergrondse tram of premetro onder de centrale lanen. De capaciteit van die premetro geraakt stilaan verzadigd, mobiliteitsexperts vrezen dat binnen één of twee jaar reizigers geweigerd zullen worden als er geen uitbreiding komt. Alleen: de ondergrondse tram uitbreiden gaat niet, er moest een alternatief gevonden worden.

De metro kan meer reizigers aan én is sneller, en daarom werd ruim tien jaar geleden beslist om een metrolijn 3 aan te leggen die de toenemende drukte op de Noord-Zuidas zou kunnen opvangen. Oorspronkelijk zou de tunnel ongeveer nu af geweest moeten zijn, maar het project loopt al minstens tien jaar vertraging op. 2028-2030 is nu de nieuwe richtdatum. In het Brussels parlement hekelde onder meer CD&V die vertraging. ‘Onze eigen metro begint meer en meer op de Trein Der Traagheid te lijken’, luidde het begin dit jaar.

Er is evenwel een groter obstakel. De ecologisten, die aanvankelijk nochtans mee het project steunden, zien het niet langer zitten. Een metrolijn van Evere tot Noordstation/Rogier moet kunnen, zo zegt Bruno De Lille op Bruzz, maar de rest van het traject (Noord-Zuid) is onzinnig. Waarom? Kort samengevat: Het kost veel, zorgt maandenlang voor hinder en is geen duurzame oplossing in een stad als Brussel.

‘Dit is geen ommekeer’, verklaart De Lille zijn standpunt. ‘We zijn niet tegen de metro, alleen hebben we vragen bij het deel tussen het Noordstation en het Albertplein onder de grote lanen, dat er later aan toegevoegd is. We hebben jarenlang bestudeerd hoe we de metro tussen Bordet en het Noordstation het best kunnen organiseren. Maar het werk voor de rest van die lijn via de Noord-Zuidas is te snel en te slordig gebeurd.’

De groenen, die op gewestniveau in de oppositie zitten, pleiten ervoor om in de plaats van een nieuwe metrolijn te kiezen voor trams en bussen. Zo komen ze tegemoet aan de verzuchtingen van (een deel van) de bewoners en handelaars, die een nieuwe metrolijn moeilijk tot onverteerbaar vinden. ‘Je moet natuurlijk het lef hebben om trams in eigen bedding aan te leggen’, aldus De Lille. ‘Zo’n tram rijdt snel, is goedkoop en sneller realiseerbaar en heeft een capaciteit vergelijkbaar met die van de metro. En door ze in eigen bedding te leggen, doe je ook nog iets aan de autodruk.’

De groenen zien zich gesteund door twee adviezen van de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis, waarin ernstige bedenkingen en voorwaarden worden geformuleerd voor de aanleg van metro 3. Deadviezen lekten vrijdag uit in Le Soir en zijn op zijn minst vervelend voor de Brusselse gewestregering. Want in de beide lokale besturen zitten niet alleen groenen maar ook socialisten die met Pascal Smet (SP.A) de gewestelijke Mobiliteitsminister leveren. Als de groenen nog wat meer op de rem staan én vervolgens een mooie score halen bij degewestverkiezingen van mei 2019, zou het project wel eens kunnen kantelen…

Minister Smet, een notoir voorstander van metrolijn 3, reageert voorlopig niet. Maar partijgenoten laten zich gaan op Twitter. Brussels parlementslid Hannelore Goeman richt zich vol ongeloof tot De Lille: ‘Serieus? Dus we gaan het mobiliteitsprobleem in #Brussel aanpakken met extra trams in eigen bedding? Ik denk dat het tijd is om oplossingen te kiezen die even groot zijn als het probleem.’ Bovengrondse trams aanleggen waar al ondergrondse trams rijden is toch totaal onzinnig, klinkt het in rode kringen.

Ook Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz is niet te spreken over de houding van de groenen. ‘Brussel sméékt om een derde metrolijn. Propere lucht, meer openbaar vervoer, minder auto’s, enzovoort’, post hij. ‘En toch zijn de Groenen weer tegen. Zeer jammer. En totaal onbegrijpelijk.’ Het budget is er, aldus nog Gatz, Brussel is er al tien jaar mee bezig. ‘Dus voesj met de (metro)koesj!’ Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20181231_04071952