door © BELGA / BRUZZ

Terwijl minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) zich op de borst klopt dat de begroting voor volgend jaar voor de zoveelste keer in evenwicht is, plaatst de oppositie vraagtekens bij dit evenwicht en hekelt de niet nagekomen beloften van de Brusselse regering. Zo bleek donderdag tijdens de plenaire bespreking van de begroting 2019. De stemming op vrijdag zal wellicht meerderheid tegen oppositie aangenomen worden.

Groen-fractieleider Bruno De Lille wees erop dat de begroting, in tegenstelling tot wat minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) elk jaar beweert, niet in evenwicht is. Ook dit jaar staat een “gigantische” som buiten de boeken, 460 miljoen euro. “Nochtans vond de Hoge Raad voor Financiën voor Brussel maar een tekort van 23,4 miljoen aanvaardbaar. Het tekort ligt dus 20 keer zo hoog als de aanbeveling maar we blijven vrolijk aankondigen dat alles in evenwicht is”.

Volgens Olivier de Clippele (MR) bedraagt het tekort zelfs 749 miljoen euro indien de strenge Europese normen toegepast worden. Voor N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche is het begrotingsbeleid van de Brusselse regering “een brokkenparcours, vol met putten veroorzaakt door niet-transparant en slecht bestuur en schuldig verzuim”, wat hij aantoonde met een lange lijst van voorbeelden. Zo wordt de begroting aangepast door elkaar compenserende overdrachten. Hij waarschuwde ook dat het niet zeker is dat Europa zal instemmen met het buiten de begroting houden van de 160 miljoen aan investeringen in tunnels, bruggen en viaducten. Volgens hem gaat het niet om investeringen maar om grote onderhoudswerken.

Minister Vanhengel ontkent dit, het gaat wel degelijk om investeringen en nieuwe werken. “Bovendien gebruiken ook andere regering dezelfde techniek”, aldus de Open VLD’er. “Als we niet hetzelfde zouden doen, vertekenen we de realiteit”, stelde Vanhengel. Liesbet Dhaene hekelde ook dat Iriscare een volwaardige eigen begroting krijgt, “uiteraard op zich al een gemakkelijk middel om de controle van het parlement op de uitgave van een groot deel van de middelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC te beperken”.

Voor Dominiek Lootens (Vlaams Belang) is deze laatste begroting van deze legislatuur een bewijs van de inertie van het Brussels beleid en van haar povere ambities. SP.A-fractieleider Jef Van Damme riep de regering op om het ontwerp van ordonnantie over openbaarheid van bestuur snel in twee tweede lezing goed te keuren, zodat het sluitstuk van het pakket maatregelen voor een beter bestuur nog voor het einde van de legislatuur in het Brussels Parlement kan worden goedgekeurd.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/actua/oppositie-waarschuwt-dat-evenwicht-begroting-2019-doorprikt-zal-worden-2018-12-20