Persbericht Groen-ECOLO

Groen en ECOLO nemen met verwondering akte van alweer een strategisch plan voor Brussel en betreuren dat de Brusselse regering communicatie blijkbaar belangrijker vindt dan een echte samenwerking met Vlaanderen.

Gisteren stelde de Brusselse regering met veel toeters en bellen haar Strategie 2025 voor, een strategisch plan dat Brussel en haar economie weer op de kaart moet zetten. Nadat Groen en ECOLO dit plan gelezen hebben, stellen we vast dat de verschillen met de Brusselse New Deal uit 2011 minimaal zijn.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Een goede analyse, heel wat broodnodige maatregelen maar … allemaal al bekend en eerder aangekondigd. Wij vragen dan ook dat de Brusselse regering haar energie steekt in het uitvoeren van de afgesproken plannen in plaats van om de zoveel maanden een nieuwe verpakking te verzinnen om de indruk van dynamiek en daadkracht te geven.”

Daarnaast was het tafereel waarbij Vlaanderen de Brusselse voorstellen weigerde mee te ondertekenen, te beschamend voor woorden. De minister-president kondigde triomfantelijk aan dat Brussel intens met zijn buren gaat samenwerken en werd daarop meteen belachelijk gemaakt door de Vlaamse regering die weigerde het Brusselse plan te ondertekenen en zo meteen die woorden ontkrachtte. Hij heeft dat bovendien voor een groot deel aan zichzelf te danken. Natuurlijk zijn onderwijs, vorming, mobiliteit … van levensbelang voor Brussel en de Brusselse economie maar ze kunnen alleen maar aangepakt worden samen met de Vlaanderen. Dat betekent dat men niet eerst communiceert maar eerst overlegt en tot bindende afspraken komt over hoe men deze pijnpunten zal aanpakken.

Zoé Genot, fractieleidster ECOLO: “We stellen ook vast dat de nadruk op levenskwaliteit en het respect voor het leefmilieu verdwenen lijkt uit de prioriteitenlijstje van de Brusselse regering. Geen enkele verwijzing meer naar de alliantie economie-leefmilieu en men suggereert dat men milieu-bekommernissen wil opofferen voor economische maatregelen. Dit lijkt ons een kortzichtige aanpak die zich op termijn alleen maar tegen Brussel kan keren.”

Groen en ECOLO vragen dan ook dat de Brusselse Regering stopt met zijn marketingpolitiek en eindelijk overgaat tot het uitvoeren van de bestaande plannen om het Brussels Gewest duurzaam de 21ste eeuw in te leiden. Bovendien willen we dat er werk gemaakt wordt van een echte samenwerking met Vlaanderen en Wallonië zodat de vele grensoverschrijdende problemen eindelijk structureel aangepakt kunnen worden. Niet de communicatie is daarbij belangrijk of het met de vinger wijzen van mogelijke stoorzenders, maar wel de concrete resultaten die behaald worden.