Persbericht Groen – ECOLO

Groen en ECOLO vinden een grotere bus 71 geen valabele oplossing voor de capaciteits- en mobiliteitsproblemen op deze lijn. Nochtans hebben de honderden reizigers die elke dag deze lijn nemen snel nood aan een alternatief. “Door lijn 71 niet te vertrammen, geeft Minister Smet toe aan de druk van een conservatieve gemeente en laat hij zo de gebruikers van het openbaar vervoer in de steek”, zegt Bruno De Lille, Brussels fractieleider voor Groen. “Enkel om zijn PS-partners een pleziertje te doen, schrapt minister Smet dit voor Brussel belangrijke tramproject. Een stap terug in de mobiliteitspolitiek van het gewest.”

Buslijn 71 verbindt een aantal zeer druk bezochte plaatsen in Brussel, zit niet alleen overvol maar loopt ook nog vaak vast in het autoverkeer. Na heel wat studiewerk, ook naar alternatieven, kwamen de MIVB en de Brusselse Regering tot de conclusie dat een tram de enige duurzame oplossing is voor zowel het capaciteits- als mobiliteitsprobleem van de lijn. De vorige minister-president overtuigde de gemeente Elsene, het project werd als een belangrijke werf opgenomen in het het investeringsplan van de MIVB en ook het sp.a-verkiezingsprogamma noemde de vertramming een prioriteit voor Brussel. Het was dan ook een opluchting voor Groen en ECOLO toen we vaststelden dat het project was opgenomen in het Regeerakkoord 2014-2019.

“Het werd echter al snel duidelijk dat de Regering tram 71 alsnog ging begraven”, zegt Céline Delforge (ECOLO). “De PS en de MR van Elsene wilden niet weten van de tram. In plaats van het algemeen belang voorop te stellen, heeft minister Smet toegegeven aan de lokale bekommernissen van een gemeentebestuur, dat enkel de auto als een oplossing voor de Brusselse mobiliteitsproblemen ziet. Is dit het eerste bovengrondse openbaar vervoersproject dat sneuvelt ten voordele van 5 kilometer extra metro?”

Groen en ECOLO zien een betreurenswaardig patroon: het afgesproken parkeerplan werd uitgesteld en wordt afgezwakt op vraag van de gemeenten, de stad Brussel krijgt minstens drie nieuwe (en overbodige) parkings in het stadscentrum, de regering laat haar verzet tegen de verbreding van de Ring varen, het Schumanplein wordt dan toch niet autovrij, de fietspaden op de kleine ring komen er enkel als er geen plaats van de auto wordt ingenomen én nu wordt ook het vertrammingsproject van lijn 71 stopgezet.

“Telkens opnieuw moet alles wijken voor de auto, terwijl daar gewoon geen plaats meer voor is in Brussel. De Brusselse mobiliteitsproblemen kan je volgens de regering blijkbaar alleen maar oplossen als je volop inzet op de auto, en de regering maakt zo plaats voor de files van morgen. Openbaar vervoer, fietsen en stappen moet volgens ons centraal staan in een overkoepelend mobiliteitsbeleid. Enkel die toekomstgerichte focus komt de gemeentes, het gewest en de Brusselaars ten goede “, zegt Bruno De Lille (Groen).

Contact:
Bruno De Lille, fractieleider Groen
Céline Delforge, parlementslid ECOLO